Telenors vri på employer branding

SmidigDag er selskapets måte å møte den nye arbeidshverdagen på.

På årets Employer Branding-seminar er Telenor tungt representert på både foredrags- og jurysiden, og selskapet er en spydspiss innen fagfeltet employer branding. Siri Skavraker og Connie Støen Christensen, begge HR business partner i Telenor, skal fortelle om hvordan selskapet skaper en fleksibel arbeidshverdag for sine ansatte med SmidigDag.

Les om Magnet Awards, se oversikten over jurymedlemmer og kategoriene i konkurransen her.


Siri Skavraker og Connie Støen Christensen fra Telenor holder foredrag om SmidigDag på årets Employer branding-konferanse 16. juni.


En ny arbeidshverdag

Arbeidslivet post pandemi var markant annerledes enn hva det var pre pandemi. Dette har stilt krav til at både arbeidsgiver og ansatte tenker annerledes om arbeidstider, arbeidssted og hvordan en sømløs arbeidshverdag skal se ut. Telenor har en visjon om å skape en fleksibel arbeidshverdag som passer inn i de ansattes liv. I praksis betyr det at ansatte kan jobbe hjemmefra, tilpasse seg rushtrafikken eller følge ungene på trening, og fortsatt ha en produktiv og inspirerende arbeidsdag.

– En arbeidshverdag inneholder mange dimensjoner, og innsikt viser at det er ikke kun om man kan jobber hjemmefra eller har gode digitale verktøy som er relevant for opplevelsen av fleksibilitet. Telenor har brukt læring fra tiden før, under og nå etter pandemien til å skape en fleksibel arbeidshverdag for sine ansatte. HR har fasilitert prosessen, og innsikt i behov og ideer til og prioritering av løsninger har blitt skapt gjennom involvering av mer enn 300 medarbeidere så langt, forteller Connie Støen Christensen.

SmidigDag gir frihet til å velge

Internundersøkelser i Telenor viser at de ansatte ønsker å jobbe hjemmefra cirka to dager i uken, og at de fleste ønsker tre eller flere arbeidsdager på kontoret. SmidigDag gir frihet til å velge hvor man vil jobbe fra og hjemmekontoret er ikke begrenset til hjemmeadressen – det kan også være på hytta eller et annet sted hvis det passer best. Flere ansatte velger for eksempel å jobbe hjemmefra når de skal løse oppgaver som krever dyp konsentrasjon.

– Et tverrfaglig team tar ut løsninger til brukerne fortløpende, og løsninger tilpasses basert på testing og læring underveis. Det er fristende å tenke at man både vet hva problemet som skal løses er, og hvilke løsninger de ansatte trenger, men uten å sikre at løsninger er basert på brukernes reelle behov kan det fort bli bom, sier Siri Skavraker som har ledet arbeidet i Telenor Norge.

På årets Employer Branding-konferanse forteller Christensen og Skavraker mer om hvordan tjenestedesign som metodikk har blitt brukt og hvordan læring og deling har vært og fortsatt er en viktig del av prosessen i utviklingen av SmidigDag.

Les mer om Telenors SmidigDag her.

Del dette innlegget: