Information overload – hvordan ta riktige beslutninger?

På årets MarTech-konferanse oppfordret Helene Slettemoen, Innsikt- og strategidirektør i Diar, annonsørene til å stille kritiske spørsmål før de tar beslutninger.

– Dagens markedssjefer har et hav av data, parametere og juridiske endringer å forholde seg til ved planlegging og gjennomføring av digitale kampanjer. Hvilken målgruppe skal man velge? Hvordan fungerer målgruppen? Hvor mange personer har man nådd med kampanjen? – Man skulle tro at digital markedsføring gjorde det enklere for annonsørene, men sannheten er at det er lett å gå seg vill i jungelen av parametere, fortalte Slettemoen. 

Helene Slettemoen, Innsikt- og strategidirektør i Diar

AdTech vs. MarTech

I løpet av en kampanjes levetid er den gjerne innom både AdTech og MarTech. Men hva er egentlig forskjellen? AdTech dreier seg hovedsakelig om betalte kanaler, for eksempel adservere, DSPer og SSPer. MarTech er gjerne egne kanaler som webanalyse, CRM-systemer eller CDPer. AdTech dreier seg ofte om massekommunikasjon, og MarTech baserer seg i større grad på en-til-en-kommunikasjon. Systemene benytter seg også av forskjellige forretningsmodeller. AdTech er ofte ilagt en tech fee, mens MarTech har en betalingsmodell som går på et månedlig gebyr. 

«Det er viktig at annonsørene tenker data gjennom hele kampanjeløpet – fra innsikt til aktivering og rapportering

Bransjens transaksjonsroller

Annonsør- og markedsføringsbransjen kan plasseres i en (svært) overordnet modell med ulike transaksjonsroller som benytter seg av både AdTech og MarTech. Annonsøren som har et budskap som skal ut til forbrukeren benytter seg av et mediebyrå eller et reklamebyrå. Byråene bruker lur annonseteknologi til å distribuere gjennom publisistene og ut til forbrukeren. Etter at kampanjen er ferdig må man undersøke hva som fungerte og hva som ikke fungerte, slik at man kan ta læring av det til neste kampanje.

Annonsøren, mediebyrå og reklamebyrå bruker i stor grad MarTech, og også tidvis AdTech. Selve aktiveringen og rapporteringen på kampanjen skjer gjennom AdTech. 

Man kan dele kretsløpet til en kampanje inn i fasene innsikt, aktivering og rapportering. Noe av utfordringen her er at det er mange ulike datakilder, forskjellige parametere og det er fort gjort å bruke ulike variabler gjennom kretsløpet hvilket kan by på problemer.  

Verdien i data ligger i aktivering

– Derfor må annonsørene huske å stille kritiske spørsmål før de tar beslutninger. Still for eksempel spørsmål om hvor god kvalitet det er på målgruppene man kjøper. Det er viktig at annonsørene tenker data gjennom hele kampanjeløpet – fra innsikt til aktivering og rapportering, sa Slettemoen. Data i seg selv har ingen verdi om man ikke kan bruke den til å aktivere på. Samtidig har det heller ingen verdi å aktivere data som er basert på feil innsikt, eller hvis man ikke kan rapportere på den på en måte som gir læring til neste kampanje.

Information overload

– I den digitale bransjen er det information overload. Man bruker kanskje parameter bare fordi de finnes, ikke nødvendigvis fordi det er korrekt, sa Slettemoen. Diar bidrar til å navigere hvordan markedssjefene sammen med sine kunder kan benytte ulike datakilder for å gi verdifull innsikt i forkant av kampanjen, for aktivering og for å gi relevant, handlekraftig dokumentasjon i etterkant. Gjennom data og målinger kan Diar svare på spørsmålene om hvilken målgruppe man skal velge, hvordan den fungerer og hvor mange kampanjen har nådd ut til, sa Slettemoen i foredraget sitt.

Bli kjent med Diar her. Les flere artikler fra MarTech-konferansen her.

Del dette innlegget: