Når kommer det første massesøksmålet mot Facebook?

Facebook har store utfordringer med grunnleggende personvernsprinsipper. Les vår advokats kommentar her.

Det følger av GDPR Art. 82 at enhver person har krav på erstatning for overtredelse av GDPR. For de fleste vil det være vanskelig å dokumentere et økonomisk tap ved feil bruk av data. Derfor gir bestemmelsen også rett på ikke-materiell skade – altså erstatning for «tort og svie» som vi kaller det. Forutsetningen er at personvernbruddet er så omfattende at erstatning fremstår som rimelig.

Facebook har store utfordringer med helt grunnleggende personvernprinsipper, jf. denne artikkelen.

Opplysninger innsamlet for ett formål kan ikke benyttes til et annet formål, jf. GDPR Art. 5. Artikkelen viser til et internt dokument hos Facebook som påpeker at Facebook ikke har kontroll i egne systemer. De har ikke kontroll på hvilke opplysninger som er samlet for hvilket formål, og de har heller ikke kontroll på om opplysningene benyttes for andre formål enn hva de er samlet inn for.

Dette gjelder visstnok både opplysninger som brukerne selv har lagt inn i Facebook-plattformen, og personopplysninger som Facebook har fått fra andre, f.eks. via Facebook-pixel som Facebook har fått mange nettstedseiere til å legge inn på sine nettsteder. I tillegg skal de også ha problemer med å håndtere bruken (og ikke-bruken) av sensitive personopplysninger.

Så massive brudd på grunnleggende personvernregler ligger høyst sannsynlig innenfor hva man kan kreve «tort og svie»-erstatning for. Særlig fordi Facebook tjener uhorvelig mye penger på misbruken av personopplysningene. Følgen er at de fleste borgere i Europa et pengekrav mot Facebook. Sikkert ikke et kjempekrav, men hvis man får med seg noen millioner medsaksøkere er jo heller ikke prosessrisikoen nevneverdig. En eller annen advokat kommer til å plukke opp denne ballen og invitere folk til å delta i et massesøksmål – hvem og når?

Denne artikkelen er inspirert av en lengre artikkel hos Vice.com. Les den her.

Del dette innlegget: