Magnet Awards skaper oppmerksomhet

– Omtalen som en kategorivinner får skaper entusiasme og glød for alle involverte parter, sier tidligere gullvinner.

Enten så vinner du eller så lærer du – det er tilbakemeldingene vi får fra tidligere deltagere i konkurransen Magnet Awards. ANFO har tatt en snakk med Tommy Johansen, Fagsjef Kommunikasjon og Digitale Medier i Veidekke, for å få vite mer om deres erfaringer med å delta i Magnet Awards og hvilken rolle employer branding spiller i selskapet.

Employer branding er et voksende fagområde og virkeligheten vi nå lever i har gjort sitt til at utviklingen har skutt fart. For det første satte pandemien sine spor på arbeidslivet. Videre er dagens arbeidsmarked presset, og arbeidsledigheten er lavere enn hva den har vært på over ti år. Dette skaper et marked der arbeidstakere kan sette krav til arbeidsgiver.

Bilde fra prisutdelingen i 2021. Fra venstre: Håvard Kvernaas Bakken og Trygve Tellefsen fra ANFO, Tommy Johansen fra Veidekke.

Kampanjen stod til gull

I 2021 vant Veidekke gull i kategorien bærekraftig HR for kampanjen Yrkesfag/ fagarbeiderkampanje 2021. Å rekruttere jenter til bygg og anlegg er ingen enkel sak. Basert på relevant innsikt meislet de derfor ut en kampanjestrategi med målsettingen om å nå målgruppene unge jenter og deres foreldre. Mediekanaler og uttak ble tilpasset målgruppene, og det ble vist en strålende evne til oppfølging av relevante KPIer og fokus på fakta og resultater. Dette resulterte i at det i 2021 var rekordmange jenter som søkte seg til yrkesfaglig utdanning, herunder bygg og anlegg. 

Faksimile fra kampanjen Yrkesfag/ fagarbeiderkampanje 2021

Intern stolthet

Tommy Johansen forteller at seieren i Magnet Awards har vært en «oppmerksomhetsskaper» som har gitt Veidekke en bekreftelse på godt utført arbeid. – Omtalen som en kategorivinner får skaper entusiasme og glød for alle involverte parter. For Veidekkes del har det likevel vært den interne stoltheten som betyr aller mest. Veidekke har ambisjoner om å levere solid og virkningsfullt arbeid over tid, og da gjør det ekstra godt å få bekreftelse på at grepene som tas blir ansett som gode, sier Johansen.

Hvordan lage et godt case? 

På spørsmålet om hvordan man skal lage et godt case forteller Johansen at det bør være tydelige og målbare mål, slik at det er enkelt for juryen å se virkningen av arbeidet. KPI-er bør være like naturlig i enhver kampanje som tiltak. – Sørg for at casebeskrivelsen får med seg økonomiske rammer som er benyttet. Har man fått til mye med begrensede midler bør du fremheve dette. Jeg vil også fremheve viktigheten av å løfte frem utradisjonelle grep som er tatt og spesielt om de har ført til ekstra oppmerksomhet, sier Johansen.

Faksimile fra kampanjen Yrkesfag/ fagarbeiderkampanje 2021

Langsiktig perspektiv

Veidekke har et overordnet langsiktig perspektiv på employer branding, og det er delt i to retninger forteller Johansen. Den ene delen er rettet mot unge mennesker og ingeniørstudenter der det jobbes med ulike konsepter som skal treffe målgruppen. Som en naturlig del av dette er Veidekke til stede på mange arrangement i regi av universiteter, høyskoler og fagskoler. I tillegg arrangerer de egne events og samarbeid med studentforeninger er spesielt viktig.

Den andre delen av arbeidet med employer branding er arbeidet med å øke statusen til yrkesfagene og da spesielt for jenter. Siden 2016 har Veidekke jobbet målrettet med å styrke fagutdanningen i Norge innen bygg- og anleggsfag. Som en stor lærebedrift er lærlinger og egne fast ansatte fagarbeidere bærebjelken for at deres virksomhet skal levere på kvalitet, effektivitet, og sikre og trygge arbeidsplasser nå og i årene fremover.  

Fremtidige planer

I tiden fremover kommer Veidekke til å øke trykket ytterligere på employer branding. – Det er nok ingen hemmelighet at vår bransje trenger større mangfold, både blant mennesker og kompetanse. Det er naturlig for oss å jobbe mer strategisk langs flere av disse aksene i tiden fremover, sier Tommy Johansen.

Magnet Awards går av stabelen 16. juni. Les alt om konkurransen her.

Del dette innlegget: