Faksimile fra Kapital og Kampanje.com

Polemikken om Google fortsetter

50% av verdens reklamemarked rapporterer tallene sine selv, uten verifisering fra en uavhengig tredjepartsmåling. Det er problematisk.

Debatten om annonsørgigantene og tallene deres har skutt fart de siste ukene. Det hele startet med et intervju av den norske Google-sjefen Trine Austvoll Jensen der hun utfordret tradisjonelle mediehus når det kommer til videoreklame. Dermed gikk startskuddet for en diskusjon som har funnet sted i tre lengre artikler i bransjebladet Kapital, flere kommentarer på Kampanje.com, i tillegg til at det har vært mye engasjement i sosiale medier.

Les tidligere kommentar av Jan Morten Drange på Kampanje.com her og her.
Les svaret fra kommunikasjonssjef i Google, Sondre Roander på Kampanje.com her.

Engasjementet rundt debatten forteller oss noe om hvor viktig den er. Ikke minst sier den noe om at gigantene faktisk bør lette på sløret som ligger svøpt rundt hvordan annonseproduktene deres måles, selges og evalueres – eller enda bedre, at de lar seg måle av en felles bransjestandard. Det positive resultatet av diskusjonen er dialogen om temaet mellom partene.

– Kantar er selvfølgelig ikke den eneste instansen som kan måle Google, sier Jan Morten Drange i ANFO.

– Poenget mitt har vært at det er nødvendig med en tredjepartsmåling, og at det er Kantar som stort sett utfører denne typen målinger i Norge. Det er et uomtvistelig behov for at en uavhengig aktør verifiserer de respektive kanalenes dokumentasjon, sier direktøren i ANFO.

Man kan også stille seg spørsmål om hvilken uavhengig tredjepart som kan tilfredsstille de kravene Google har til personvern, slik at de kan gjøre samme jobb for Google som de gjør for de fleste andre aktører. De norske analysemiljøene Ipsos, AC Nielsen, Norstat, Opinion i tillegg til Kantar lurer helt sikkert på det samme, da de generelt er gode og veldig opptatt av personvern.

Til slutt er det verdt å nevne, igjen, at Alphabet (Google og Youtube), Facebook og Amazon kontrollerer 50% av verdens reklamemarked. Det er krevende når et fåtall aktører kontrollerer halvparten av markedet. Men det er enda mer krevende når den samme halvparten av markedet ikke blir verifisert av uavhengige tredjeparter slik alle andre kanaler blir.

Les om forandringene som skjer i mediemarkedet her.

Del dette innlegget: