Forbrukertrender i 2022

Britt Otterdal Myrset, partner i Deloitte og konsulentkjempens fremste ekspert på handel har spådd forbrukertrendene for 2022.

Vi vet at pandemien har truffet vår hjemlige handel på ulike måter. Å være i endring har blitt den nye normalen. Ikke minst har endringene blitt gjennomført mye raskere og mer kraftfullt enn før pandemien. Kriser og endringer kommer gjerne hånd-i-hånd har vi fått erfare.

Den viktigste driveren for endringene i handelen er forbrukernes preferanser. Bærekraftige løsninger er tilsynelatende et krav. Vi har blitt mer opptatt av å handle lokalt og kortreist, og å støtte de små bedriftene. Spørsmålet er hvor varig denne tendensen blir. En ting er i hvert fall sikkert, og det er at vi er lei av et skjermbasert liv på hjemmekontor.

Basert på nye handlevaner lurer man derfor på hva som er den beste balansen mellom fysisk handel og netthandel? Og hvor fornøyd er vi egentlig med brukeropplevelsen når vi netthandler?

Å forutse fremtiden kan være en ganske krevende øvelse, men med den relevante innsikt som Deloitte besitter blir presisjonsnivået høyere. Gjennom hele pandemiperioden har vi hatt utfordringer med en alvorlig forsyningskrise og en stadig økende inflasjon i hele verden. I Norge opplever vi det nå som at pandemien i stor grad er ferdig, men ser vi til Afrika og Asia er nok ikke oppfatningen den samme. I tillegg har vi store klimautfordringer og nå også krig i Europa. Tilpasningsdyktighet til alvorlige hendelser vil nok derfor være helt avgjørende for alle som skal drive handel i fremtiden.

Seks hovedtrender slik Britt Otterdal Myrset og Deloitte og ser dem nå:
  1. Bærekraft er det nye “digital” – her beveger vi oss fra bærekraft som differentiator til bærekraft som hygienefaktor. Å drive bærekraftig er fortsatt en kjempemulighet, men du må mene det.
  2. Gen Z er klare for å “splash the cash” – som forbrukere med gradvis økende kjøpekraft blir denne generasjonen bare viktigere og viktigere, etterhvert også som ansatte i våre virksomheter.
  3. The Retail Empire strikes back med økt digital adopsjon, testing av stadig flere digitale produkter og opplevelser, og ikke minst Metaverset.
  4. Shop & Go Go Go med selvbetjente butikker, lynrask levering og autonome leveranser blir vanligere.
  5. 1+1=3 – samarbeid er den nye konkurranseformen og det gir kraft til å takle de store utfordringene i samfunnet.
  6. Helse er den nye “slagmarken” i handelen, og akkurat nå investeres det enormt i retail og helse. 

I lys av disse trendene og erfaringene vi har med oss fra de siste to årene blir spørsmålet: hva bør vi gjøre nå? Ifølge Britt og Deloitte er svaret at nå må vi være ekte, spesielt når det dreier seg om bærekraft. Du må mene det gjennom å være opptatt av innovasjon, kostnadseffektivitet og effektivisering. Man må bruke teknologien og sørg for at den gir relevant innsikt, for det kommer vi til å trenge. I tillegg må vi ta med oss læringen fra pandemien. Det kan gi oss store fordeler og ikke minst referanserammer ved tilsvarende hendelser i fremtiden. 

Vi vet at verden dessverre er ganske uforutsigbar. Økte kostnader knyttet til både logistikk og råvarer betyr at vi også må ha et kontinuerlig blikk på kostnadssiden. Britt anbefaler å lede med purpose og empati for å lykkes med handel i 2022, og det slutter vi i ANFO oss til.

Hvis du ønsker å høre mer fra Britt og Deloitte finner du henne på LinkedIn

Del dette innlegget: