Havard_Kvernaas_Bakken_961x500

Fim forebygger uønsket markedsføring

Fim reduserer aktivt det vi opplever som uønsket markedsføring.

Status for fjorårets behandling av saker i Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) viser at det arbeidet ANFO og MBL står bak bidrar til stor begrensning av uønsket markedsføring.

– Muligheten for forhåndsvurderinger gir mange anledning til å unngå å havne i uheldige situasjoner. En konstruktiv dialog med Fim på et tidlig tidspunkt vet vi har reddet mange annonsører, nettverk og influencere fra å gjøre ting de ikke burde gjøre, sier Håvard Bakken, sekretariatsleder i Fim.

I 2021 er det foretatt ca 30 forhåndsvurderinger og av disse er ca 1/3 er funnet å være innenfor retningslinjene.

– Med andre ord er ca 2/3 av forespørslene problemstillinger Fim har ment ligger utenfor det man bør gjøre. Dette er potensielle tabber hvor Fim har reddet både annonsører og Influencere fra å gjøre feil, sier Bakken.

Utvalget ble etablert i oktober 2019 etter vel et års forberedende arbeid. MBL og ANFO etablerte ordningen sammen med flere bransjeaktører og i løpende dialog med, og med støtte fra, Medietilsynet, Forbrukertilsynet og Barne- og Familiedepartementet.

– Fim var og er et svar på hvordan vi skulle løse noen helt tydelige utfordringer hvor influencermarkedsføring dessverre var en gjenganger.

Totalt er det kommet 104 klager siden oppstart. Av disse har 49 vært utenfor Fims virkeområde og det er blitt 26 fellelser, mens 4 saker nå er under vurdering. 95 % av klagene og forhåndsuttalelsene gjelder ikke medlemmer av ANFO og MBL.

Tydelig behov for Fim

– Veldig ofte gjelder henvendelsene spørsmål som ligger utenfor Fim sitt virkeområde. At det er behov for en institusjon som Fim er slik veldig tydelig. Ikke minst viste sommerens diskusjoner og debatter rundt Influencere og Only Fans dette. I sin natur lå det definitivt på siden av Fim sitt egentlige ansvarsområde. Retusjering av bilder og merking av disse er en annen diskusjon hvor Fim gjerne blir en part mediene konsulterer. Men hvor går egentlig grensene i slike tilfeller? Vi opplevde at det var viktig at vi kunne ta rollen som samtalepartner her både overfor media og faktisk også bekymrede foreldre og søsken, sier Bakken.

Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring er ANFOs og MBLs selvjustisordning med etiske retningslinjer knyttet opp mot å unngå kropps- og utseendepress blant barn og unge. ANFO har sekretariatfunksjonen og er representert i styret av Håvard Kvernaas Bakken og Jan Morten Drange. Fra MBL sitter Randi S. Øgrey og Geir Engen i styret til Fim. ANFO og MBL har søkt Barne- og Familiedepartementet om kr 1.200.000 til drift å øke kjennskap og til drift av Fim i 2022.

Del dette innlegget: