DSAR_2021_bilde

Den Store Annonsørrapporten 2021 er klar!

«Den største økningen vi har sett i de 8 årene vi har gjennomført undersøkelsen.»

En av hovedinnsiktene i årets rapport er at mange av oss nå igjen ser lyst på fremtiden. Det er betryggende. Pandemien har preget oss lengre enn hva de fleste så for seg når vi lukket oss inne i mars 2020. 

«Ikke overraskende er dette den største økningen vi har sett i de 8 årene vi har gjennomført denne undersøkelsen»

AS Norge går igjen så det suser, og mange har allerede tatt igjen det tapte. Reklameinvesteringene vokser i takt med veksten i BNP. Annonsørene vil bruke enda mer penger på innholdsmarkedsføring, digitale kanaler og sosiale medie-plattformer. Kanalene som tapte under pandemien, kino, sponsing/event og utendørs opplever også vekst igjen. 

«35 % ser for seg økning på TV, mens kun 12 % vil redusere» 

TV-investeringene vil også øke det neste året. TV blir forresten sett på som å ha de beste merkevarebyggende egenskapene, soleklart foran de andre mediekanalene. Display- og søkeordannonsering vurderes som de beste kanalene for handling og umiddelbar kjøpsutløsning. 

Nettopp det å finne den riktige balansen mellom kortsiktig salg og merkevarebygging er en av annonsørenes store hodepiner. De andre store utfordringene er fortsatt de samme; Integrasjon på tvers, effektmålinger, utvikle virksomhetens digitale kompetanse og ikke minst det å finne riktig teknologi for å utnytte egne førsteparts data. 

Data og teknologi, kanskje spesielt i lys av personvernet, manglende transparens i den digitale verdikjeden, viewabilty utfordringer og brand safety gir oss fortsatt grunn til bekymring. 

Håvard avslører resultatene fra rapporten: 49 % mener der er fullt mulig å kjøpe effektiv reklameplass uten at det er basert på inngående informasjon om forbrukere.

Det er 40 % av oss som er bekymret for den nye situasjonen uten cookies, mens halvparten hevder de allerede har på plass en strategi for alternativ markedsføring etter cookie-døden. Mange har kommet langt og det finnes nå flere muligheter som også hensyntar personvernet. Det jobbes iherdig i mange markedsavdelinger i jakten etter robuste 1. partsdata. Gjennom bla nye login-løsninger, ulike former for kundeklubber og raffinerte lojalitetskonsepter. 

«35 % av annonsørene vil i nær fremtid flytte ressurser fra betalt reklame til mer direkte kundedialog»

Inhousing er en gjenganger. Det er nå 3 av 10 annonsører som tror at de om 3 år vil løse de fleste oppgaver i eget hus. Det er en lavere andel enn tidligere. Til tross for mye snakk om «inhousing» ser vi fortsatt at annonsører i stor grad kommer til å kjøpe tjenester av forskjellige byråer. En tendens som indikerer mer «inhousing» er dreiningen fra massekommunikasjon til personalisert direkte kundedialog. Hele 3 av 10 annonsører vil i nær fremtid flytte ressurser fra betalt reklame til mer direkte kundedialog. Økt krav til «time to market», dypere forretningsforståelse og innsikt i merkevaren samt et sterkt ønske om bedre integrering på tvers av kanaler og plattformer peker oss i retning økte ressurser i eget hus. 

«2 av 3 annonsører mener at om 1 år frem i tid vil bærekraft i mye større grad være en del av markedskommunikasjonen» 

Enhver oppegående markedsfører må ha mangfold og bærekraft på agendaen de neste årene. Hele 8 av 10 annonsører mener at markedsføring spiller en nøkkelrolle i det «det grønne skiftet». Faktisk mener to tredjedeler av annonsørene at om bare et år vil bærekraft være en mer sentral del av vårt kommunikasjonsutrykk! 

Norske annonsører sier med andre ord tydelig fra at markedsføring og merkevarer kan utgjøre en forskjell og kan virke som en positiv kraft i arbeidet for en grønnere klode. 

Skal vi lykkes i fremtiden vil det være avgjørende å ha vilje og evne til nettopp å endre seg. Sannsynligvis raskere og hyppigere enn noensinne tidligere.

Vil du lese rapporten? Bestill den HER

Del dette innlegget: