JMD_2020_1024x500

ANFO er på ballen

Vi har en viktig rolle som påvirkere, og med det et stort ansvar.

I ANFO tar vi pulsen på markedet og agerer og reagerer ut fra det vi anser som riktig og nødvendig. På vegne av våre medlemmer gjør vi alt for å være en viktig og tydelig stemme. Noen ganger med utestemme, andre ganger mer dempet. Men alltid med et engasjement for våre medlemmer.

Dagsorden

I den siste måneden har vi løftet frem flere saker hvor debatten fortsatt går. Vi i ANFO synes at engasjement og meningsutveksling er veldig bra. Nylig la vi ut en kommentar/oppsummering av situasjonen rundt digital målrettet reklame; Digital målrettet reklame under angrep. Les HER

Etter GDPR har personvernet tydelig blitt satt på dagsorden. Mye har skjedd, men langt fra nok. Vi er fortsatt i en situasjon hvor mange føler seg forfulgt av kommersielle budskap. Det endelige resultatet ender nok med en form for regulering.

I lys av publiseringen av den nevnte oppsummering har vi blitt invitert til nye dialoger både med Medietilsynet og Forbrukerrådet. Vi opplever ikke at vi er veldig uenige heller. Vi er mange som ønsker ordentlige transparente forhold i et regime som ivaretar personvernet. Ikke minst er vi flere som er opptatt av at alternative løsninger må hylles, og ikke snakkes ned i lys av endringer og eventuelle forbud. ANFO sine oppspill legges med andre ord merke til.

«Hva skal vi gjøre når målrettet reklame slik vi har lært å kjenne dette i praksis blir umulig?»

Vi i ANFO lager en konferanse!

Situasjonen kommer til å bli annerledes for mange når tredjeparts cookien forsvinner. Men vi er alle i samme båt. ANFO kommer på nyåret med en konferanse hvor nettopp disse utfordringene skal finne løsninger. Heldigvis er det alternativer. Bla kontekstuelle løsninger og markedsplasser bygget på førsteparts data. Og selvsagt inviterer vi tilsynsmyndighetene til denne konferansen. Følg med på anfo.no

Programmatiske kjøp og transparens

ANFO har vært opptatt av programmatiske kjøp og utfordringer knyttet til denne kjøpsformen i flere år. Selvsagt har vi det, utfordringene her har jo vært relativt store.

For ikke lenge siden gjennomførte vi et Webinar/digital debatt rundt en ny programmatisk plattform C-ALT. Det gjorde vi fordi vi heier på alle initiativ som jobber for full transparens og ryddige verdikjeder. Se webinaret her:

▲ Se webinar og paneldiskusjon med; Hanne Gilje Sekse fra TRY Opt, Stian Remåd fra Adnuntius, Pål Andreas Dahl fra TV2, Daniel Granlund Bredahl fra OBOS og Jan Morten Drange fra ANFO.

Alt som har med programmatisk å gjøre har en tendens til å fyre opp det programmatiske leirbålet. Det gjorde også dette webinaret. Det vi synes er flott er at samtlige som har engasjert seg inn i diskusjonen i ettertid har hyllet transparens og ryddige verdikjeder hvor kundens investeringer mest mulig uavkortet skal ende hos publisist. Responsen er unison og lik enten man kommer fra mediebyråsiden, fra tech siden eller fra publisist siden. Da får vi igjen bekreftet at alle våre fremstøt for å sette dette temaet på agendaen har vært nødvendig – og riktig!

Del dette innlegget: