JM_stillframe_1_1024x500

Digital målrettet reklame under angrep!

Europaparlamentet oppfordrer Europas 100 største annonsører: Stopp bruken av målrettet annonsering basert på persondata.
Et brev fra EU

Den 18 oktober sendte en tverrpolitisk koalisjon politikere i EU Parliamentet (MEPs) et brev til Europas 100 største annonsører ved deres konsernsjefer.

Budskapet var enkelt og tydelig. En innstendig oppfordring til disse annonsørene om å stoppe brukene av målrettet annonsering basert på persondata, inklusiv bruken av plattformer for dette. Budskapet fra disse EU-politikerne er at de ser på denne type annonsering som skadelig for samfunnet.

At dette er et ganske utradisjonelt fremstøt, tror jeg vi er enig om alle sammen! Den digitale annonseringen slik vi har lært å kjenne denne er ikke bare truet. Det ser ut som den rett og slett avvikles i dagens form.

Brevet finner du HER

Støtte

I forrige uke publiserte The Greens/EFA Group en rapport med tittel; The Future of Digital Advertising.

Her belyses bl.a. skadevirkninger og implikasjoner av det de omtaler som «surveillance-based advertising». Rapporten er direkte input til debatten om regulering av det digitale annonsemarkedet, ikke minst i lys av EU Digital Services Act. Rapporten er omfattende og Forbrukerrådet med fjorårets «Out of Control» rapport er en sentral bidragsyter.

Her refereres også til norske Kobler som tilbyr et alternativ til denne type målretting med sin kontekstuelle plattform. Et av hovedbudskapene i rapporten er faktisk at kontekstuell reklame kan være opp til 7,5 ganger mer effektivt enn regulært plasserte annonser!

Hovedbudskapet i rapporten er rett og slett at man ber EU politikerne om å forby «surveillance based marketing»

En annen rapport fra ICCL (Irish Council for Civil Liberties) argumentere ganske likt og siterer også Kobler. Johnny Ryan som mange kjenner fra flere ANFO konferanser er ganske sentral her. Les rapporten: HER

Regulering vs selvregulering

I alle år har markedsføre i de fleste markeder jobbet ut fra at selvregulering er en bedre løsning enn regulering. Det som nå skjer, hvor stadig flere sentrale aktører globalt erkjenner at den oppryddingen som tilsynelatende kreves i det digitale økosystemet ikke løses av selvregulering og følgelig tar til orde for regulering, er nytt. Selv Facebook har tatt til orde for regulering i flere sammenhenger den siste tiden.

Nå gjør også WFA (World Federation of Advertisers) det. Dog med noen forutsetninger. HER kan du lese kommentaren fra Stephan Loerke i WFA.

WFA som ANFO er en del av, tar nå til orde for at en kombinasjon av selvreguleringer, bruk av GARM samt regulering slik EU foreslår i sin Digital Services Act og Digital Markets Act vil være en fornuftig løsning. GARM (Global Alliance for Responsible Media) er et globalt bransjeinitiativ med utgangspunkt i WFA. Her adresseres bla utfordringer knyttet til uønsket og skadelig innhold på digitale plattformer. Om GARM

Ansvar og bekymringer

De aller fleste annonsører vi er i kontakt med er ansvarlige markedsførere som er svært bevisst det ansvaret man har. Bekymringer adressert over tid er alvorlige. Både i Norge og i andre markeder er vi opptatt av transparens og kontroll knyttet til data. Også vi er frustrert over at vi som bransje ikke har evnet å løse de utfordringene som nå adresseres av stadig flere.

Det er mange også her hjemme som er kritiske til de store globale aktørene. I et innlegg i Aftenposten nylig adresseres dette også fra Datatilsynet, Forbrukerrådet og Amnesty. Kommentaren er sterkt preget av det som kom frem i etterkant av Facebook avhopper Frances Haugens opplysninger, lekkasjen senere kjent som Facebook Files.

La oss nok en gang minne oss selv om at enhver algoritme har et mål, og det målet settes av den som styrer algoritmen!

Hva nå?

Velg dine kamper er det noe som heter. Akkurat denne kampen ser ut til å være tapt. Da er det vår jobb som sentrale aktører å ta ansvar og gjenoppbygge den tilliten som er nødvendig. Den jobben er det mange som allerede har startet.

Løsningen kan være kontekstuelle løsninger slik bla Kobler tilbyr. Eller det kan være nye alternative annonsesystemer hvor utfordringer knyttet til transparens, eierskap og datasikkerhet er løst eller bedre løst. Vi vet det jobbes målrettet og bevisst i mange miljøer med akkurat dette. At disse bygges rundt login-løsninger, kundeklubber og lojalitetskonsepter og CRM er ganske sikkert!

Del dette innlegget: