C_Alt_1024x500
Stian Remåd og Hanne Gilje Sekse inviterer til bransjesamarbeid.

Ny programmatisk plattform skal friskmelde det digitale økosystemet

Et motsvar til et uoversiktlig marked for kjøp og salg av programmatiske annonser.

C ALT (uttalt “se alt”) er et bransjeinitiativ og en nyskapning med enormt potensiale i markedet som alle bør ta del i, både annonsør, medie og byrå, sier de som står bak initiativet.

Viktig nyskapning for det norske markedet

– I dag består det digitale annonsemarkedet av en jungel av aktører og det er lite oversikt over verdikjeder og pengestrømmer. Det er stort potensial for forbedring, og en transparent plattform vil understøtte en bedre løsning, sier Stian Remåd, CEO i Adnuntius.

Videre sier Remåd at gjennom et system som sørger for transparens og kontroll i alle ledd av verdikjeden kan også personvernet bedre ivaretas, siden man slipper å dele brukerinformasjon på samme måte som dessverre er blitt vanlig i dag.

Selskapet er allerede i dialog med flere publisister og annonsører. 

– Plattformen er en viktig nyskapning for det norske markedet. Dette betyr at norske mediehus og annonsører får mer igjen for hver krone i stedet for at pengene forsvinner til kjente og ukjente tredjeparter, sier Hanne Gilje Sekse, Head of Digital i TRY Opt.

TRY er initiativtakeren for prosjektet, sammen med Adnuntius som står for teknologien bak. Men hensikten er ikke å sitte med denne løsningen alene.

Inviterer bransjen til å være med

I løpet av høsten skal tjenesten testes og lanseres i Norge, og det er et ønske at flest mulig skal ta plattformen i bruk, både mediehus og de internasjonale byrågrupperingene.

I november vil det også bli webinar, der annonsører og publisister, samt kjøpere, inviteres til å komme med innspill til den videre utformingen. På sikt ønsker de også at flest mulig skal ta plattformen i bruk, også de internasjonale byrågrupperingene.

– Det vil gi norske annonsører og publisister et langt bedre utbytte og mer autonomi over kjøp og salg, sier Remåd i Adnuntius.

Hva ligger bak initiativet?

Dagens system for programmatiske annonsekjøp innebærer mange mellomledd, og store summer forsvinner på veien fra annonsør til publisist.

– Vi i ANFO har vært opptatt av disse utfordringene siden WFA (World Federation of Advertisers) publiserte sin Guide to Programmatic i 2014/2016. Her viste deg seg at kun 40% av kundens investeringer endte hos publisist. Av hundre kroner investert ble altså 60 kroner borte på veien til media. Vi har gang på gang påpekt spesifikt utfordringer knyttet til manglende transparens og en verdikjede med store lekkasjer. Når våre venner i ISBA sammen med PWC etterprøvde denne studien i 2020 var vi mange som var ganske håpefulle. Situasjonen er riktignok noe bedre, men utviklingen har egentlig vært ganske trist. Denne studien viser at 51% ender i media. Mer skremmende er det at hele 15% ender i et stort svart hull ingen kan gjøre rede for, sier ANFOs Jan Morten Drange og fortsetter; I lys av disse utfordringen er vi selvsagt opptatt av nye løsninger som løser disse. Derfor heier vi høyt og tydelig på slike initiativ som C ALT!

I løpet av de siste årene har det altså blitt bedre, men ikke løst. Dagens modell er enda ikke god nok, men dette initiativet skal være en viktig forbedring. I tillegg tar det tak i datasikkerheten innenfor det programmatiske økosystemet.

– I dagens digitale annonsemarked deles brukernes data med mange parter som veldig få har informasjon om eller kjennskap til. Med denne plattformen lagrer vi all data trygt på én plass, og ved å fjerne mellomledd forsvinner også risiko for lekkasje, sier Gilje Sekse i TRY Opt.

Oppfordring til samarbeid

I forbindelse med dette initiativet så oppfordrer TRY og Adnuntius andre seriøse aktører som ser et potensiale i dette prosjektet, og som ønsker å være med på utviklingen videre, å bli med i videre utarbeidelse av plattformen.

Gilje Sekse avslutter; – Dette er ikke en ferdig pakketert løsning, enda. Men vi håper at flere vil melde seg på, slik at vi virkelig får utnyttet mulighetsrommet. Vi har et fantastisk utgangspunkt, og kan kjøpe aktivt per i dag, men for at dette skal bli en så god løsning som mulig for alle parter, så håper vi at flere vil strekke ut en hånd og bli med videre. Flere snakker nå om samarbeid, og her er en gavepakke til de som ønsker det.

C ALT er en ny og norsk programmatisk annonseplattform som sikrer full transparens og datasikkerhet i en verdikjede som i dag er svært kompleks og uoversiktlig. C ALT sørger for at en større andel av annonseinvesteringer kommer frem til publisister. C ALT er et bransjeinitiativ og er åpen for seriøse aktører som ønsker å være med på å skape et trygt og effektivt digitalt annonsemarked. For mer informasjon, ta kontakt med Stian Remåd, tlf. 995 42 596 eller Hanne Gilje Sekse, tlf. 472 45 556.

Del dette innlegget: