Kast briefen?

Vi har gjort oss noen refleksjoner etter samtaler med CMOer fra større markedsavdelinger.