Sustainability_and_Marketing_1_1024x500

Merkevarer kan gjøre en forskjell!

Få med deg resultatene av den omfattende undersøkelsen om markedsføring og bærekraft.

Denne studien er et felles prosjekt mellom WFA og 30 foreninger som ANFO rundt i verden. Prosjektet er gjort i samarbeid med Project 17 og BVA Nudge unit. Sentralt i studien er FN sine bærekraftmål.

Studien er global, men kan også brytes ned på de nordiske land. Rapporten tar tak i hvordan man i forskjellige markeder scorer i forhold til forskjellige bærekrafsspørsmål.

Kortversjonen er at vi definitivt har store utfordringer fortsatt. Våre kunder forventer vesentlig mer av oss som merkevarer enn hva vi i dag evner å levere. Det er også betydelige forskjeller på hva som markedsføres av tiltak og hva som faktisk er det vi leverer. Det fine er en bred erkjennelse om at merkevarer kan gjøre en forskjell.

Rapporten, tilgjengelig for ANFO sine medlemmer, skal bla diskuteres i flere nettverksgrupper over sommeren.

Noen highlights fra undersøkelsen får du her;

  • Bærekraftmål som store deler av verden har høyt på agendaen, eksempelvis rent vann og fattigdom, er mye mindre grad en utfordring i de Nordiske land. I Norden er bærekraft i veldig stor grad knyttet opp til miljø og forurensing.
  • Det er hyggelig å konstatere at alle som har svart, enten man sitter i Norden eller ellers i verden er veldig tydelig på at markedsføring og brands kan gjøre en forskjell om man gjør de riktige grepene.
  • Vi ser at man i Norden stoler mer på toppledelsens engasjement knyttet til bærekraft. Dette i vesentlig større grad enn i resten av verden. Det kan synes som vi har en ganske genuint commitment her nord i Europa. Markedsførere i Norden er mer tilbøyelig enn markedsførere andre steder til å innrømme at man langt fra har fikset alle våre utfordringer.
  • Ingen, hverken i Norden eller i resten av verden, kan med hånden på hjertet si oss fornøyd med hvor langt vi har kommet på vår bærekraftreise. Bærekraftutfordringene blir større dag for dag.
  • Halvparten eller 51 prosent svarer at de har en bærekraftsansvarlig. Dette tallet er høyere i Norden enn i resten av verden. De aller fleste av dem rapporterer til administrerende direktør.
  • Hele 90 prosent av nordiske markedssjefer mener bærekrafts kommunikasjon øker risikoen for grønnvasking. Bare 67 prosent av markedssjefene i resten av verden svarer det samme.
  • Markedsførere i Norden deler gjerne egne sine erfaringer knyttet til bærekraftkommunikasjon. Halvparten deler gjerne sin egen historie. I Europa og globalt er tilsvarende tall 35%.
  • I Europa og globalt er det Patagonia og Unilever som trekkes frem som merkevarer vi beundrer i bærekraftsammenheng. I Norden er Unilever erstattet av den svenske internasjonale giganten IKEA.

Internasjonalt har WFA tatt denne studien videre i et konkret rammeverk med navnet «Planet Pledge». Her går den enkelte merkevaren inn og forplikter seg til tiltaket. Som det her sies veldig klokt; A plan to make marketing a part of the solution.

ANFO kommer til å ha bærekraft høyt på vår agenda. Hvorvidt det resulterer i en norsk variant av Planet Pledge vil vi komme tilbake til.

Ta gjerne kontakt med Jan Morten om du lurer på noe konkret, om du har tips og ideer eller bare vil diskutere temaet videre: jan.morten@anfo.no

Del dette innlegget: