Adtech under lupen_1024x500

AdTech bransjen under lupen

EU-kommisjonen søker fakta i en ny større europeisk undersøkelse.

EU-kommisjonen har nylig invitert til en anbudskonkurranse. Det som skal belyses er det vi gjerne kaller den digitale delen av reklamebransjen.

Studien vil bl.a. se på hvordan AdTech bransjen har utviklet seg, personvern generelt, AdTech i forhold til annonsører og publisister og forholdet mellom annonsører, publisister og mediebyråer. Herunder evaluere med mål om et mer transparent og personvernvennlig digitalt økosystem. Studien, som skal gjennomføres i 2022, skal gi innsikt til fremtidige politiske beslutninger i EU-kommisjonen. Les mer her

Et mer balansert digitalt annonse økosystem

I løpet av de siste årene har AdTech bransjen opplevd økte krav til innsikt og kontroll fra datatilsyn og konkurransemyndigheter. I tillegg har stadig flere, oftere og ganske regelmessig, hevdet at digital annonsering, og spesielt adferdsbasert målretting, har negative konsekvenser for samfunnet. Konsekvenser som ikke er tilstrekkelig adressert under GDPR, eller i det vi kjenner til av kommende EU-reguleringer. Dette er grunnen til at politiske beslutningstakere i flere markeder og et stadig økende antall frivillige organisasjoner har bedt om forbud mot «overvåkingsannonsering» og målrettet reklame basert på personopplysninger.

EU-kommisjonen mener derfor at det er behov for å innhente ytterligere fakta om den digitale reklameindustrien. Dette faktagrunnlaget kan da brukes som grunnlag for beslutninger av fremtidige retningslinjer med personvern i sentrum og følgelig et mer balansert digitalt annonse økosystem.

Tre hovedmål med studien

• Undersøke og beskrive utviklingen av det digitale annonsemarkedet de siste 10-15 årene: EU-kommisjonen vil at studien skal se på hvordan det digitale annonsemarkedet har utviklet seg i størrelse og omfang og konsekvenser dette har hatt for annonsører og publisister. Hvem er de toneangivende aktørene og hvor store er disse? Herunder store kjente globale plattformer, mindre datameglere og andre kjente og mindre kjente mellommenn. Effekt av de forskjellige virkemidlene ønskes også belyst.

• Vurdere forholdet mellom annonsører og publisister til de store globale plattformene og annonseformidlere/mediebyråer: Kommisjonen ønsker at studien skal beskrive eventuell ubalanse i forholdet mellom publisister, annonsører, globale plattformer og mediebyråer. Det søkes en presis beskrivelse av markedsinvesteringer fra brukersiden og inntekter hos de forskjellige aktørene. Studien vil også se på fordeler knyttet til adferdsbasert målretting for annonsører og publisister.

• Se på mulige alternativer for å fremme et mer transparent og balansert økosystem for digital markedsføring. Fordeler og ulemper knyttet til eksisterende modeller og mulige nye modeller hvor personvernet faktisk ivaretas. I etterkant av dette kan så EU-kommisjonen eventuelt fremme nye forslag hvor personvernet ivaretas og tidligere kritikk hensyntas.

Oppfordrer aktører til å delta

Studien vil forhåpentligvis kaste lys over noen av de utfordringene en annonsør møter i dette relativt kompliserte økosystemet. Vi vet at målretting med basis i data kan være effektivt, men vet også at overvåking i retning «creepy» sjelden oppleves positivt. En konkret sak som nevnes i anbudsinvitasjonen er faktisk et ønske om å sette fokus på verdien av kontekstuell reklame vs. adferdsbasert reklame.

Siden vi snakker om en anbudsinvitasjon oppfordres det aktuelle aktører til å sende inn skisser for studien innen fristen som er tidlig i september. Dette må være et kjempespennende prosjekt for svært mange.

Kanskje er det aktører i det norske markedet som ønsker å bidra?

Del dette innlegget: