Update om GARM; Global Alliance for Responsible Media_1024x500

En update om GARM; Global Alliance for Responsible Media

Det er nå flere nyheter og noen gjennombrudd i «avdelingen» for Brand safety. Det er bra!

Annonsering i det vi kaller «miljøer lite egnet for å annonsere i» har vært, og er et stort problem.

GARM er et tverrindustrielt initiativ som er etablert for å løse utfordringen med uønsket og skadelig innhold på digitale medieplattformer og inntektsgenerering via annonsering. Vi har også tidligere skrevet om GARM her.

Facebook har nå, også offisielt, iverksatt prosedyrer for revisjon og kontroll av innhold på egne plattformer. (Audit of content-level brand safety controls). Twitter er også i gang med et forprosjekt. Begge disse plattformene går nå for en linje med åpenhet rundt kategorisering av innhold og respektive inntekter. Uavhengig verifisering er et sentralt element i GARMs misjon. En milepæl som dette har vært en tidkrevende prosess med måneder med forhandlinger. GARM sin lille, men meget kompetente gruppe har gjort en viktig jobb. Advertising Age skriver om dette her.

Hva betyr dette for annonsørene?

Kort fortalt har vi igjen tatt viktige skritt fremover når ytterligere to plattformer nå kan krysses av på GARM sin liste. Resultatet er mer åpenhet og et høyere presisjonsnivå. Nå vil vi få mer innsikt om hvordan plattformene forholder seg til kategorisering av innhold, hvilken type innhold det er, og i hvor stor grad egner denne type innhold seg til å tjene penger på.

Hva med øvrige plattformer?

Akkurat nå er YouTube den eneste plattformen som er godkjent og akseptert av MRC (Media Rating Council) og deres brand-security control på innholdsnivå. Facebook er nå i gang, og Twitter er i en viktig fase før revisjon. Vi regner med at slike revisjoner vil ta 12-18 måneder. GARM legger til rette for samtaler med alle andre plattformmedlemmer for å prioritere å ta trinn som dette.

Hva med andre revisjonsstandarder?

Det er andre brand safety revisjonssystemer tilgjengelig, bla TAG. Vi synes fortsatt at disse er gode, spesielt i en tidlig fase før det iverksettes en komplett MRC revisjon for plattformen.

Hva med Facebooks CSER (Community Standards Enforcement Report) revisjon?

GARM er tydelig på at revisjoner er nødvendig for å oppnå ønsket transparens og sikrere forhold for våre brands. GARM jobber sammen med MRC med tanke på å ta dette videre på en god og relevant måte for annonsører og markedsførere. Ikke minst betyr det å koble første parts data med data fra uavhengige revisjoner. Her kan du lese om Facebook sine prosesser.

Del dette innlegget: