privacy

Google utsetter FLoC til 2023

Etter kraftig motstand mot FLoC, utsetter Google planene med utfasing av tredjeparts cookien

Etter svært mye kritikk fra svært mange hold utsetter Google utfasingen av tredjeparts cookien. Motstanden stod i kø fra bla Amazon, GitHub, The Guardian, DuckDuckGO og ikke minst verdens største og mest populære CSM system Wordpress. Med 40% av alle websider online som WordPress har er man en ganske viktig aktør! Risikoen ble da trolig for høy og Google måtte nå sent i juni 2021 fortelle det globale markedet at de utsetter planene med å fase ut tredjeparts cookies i Chrome til 2023. Et år senere enn opprinnelig plan.  

I blogginnlegget fra Google  https://blog.google/products/chrome/updated-timeline-privacy-sandbox-milestones/ der de kunngjør utsettelsen, sier Google at de vil gjennomføre utfasingen av tredjeparts cookies i to trinn: Først en ni-måneders prøveperiode for publisister, utviklere og annonsører. Denne begynner i slutten av 2022. Deretter blir det en siste tremånedersperiode i 2023. 

Trinn 1 (starter sent i 2022)

Når testingen er fullført og API-er er lansert i Chrome, vil Google kunngjøre starten på trinn 1.  
I løpet av trinn 1 vil publisister og reklamebransjen få tid til å migrere sine tjenester.  
Vi forventer at denne fasen vil vare i ni måneder. Erfaringer og tilbakemeldinger fra denne fasen vil være premissgivende for neste fase.

Trinn 2(begynner i midtren av 2023)

Chrome vil nå avvikle støtten for tredjeparts informasjonskapsler. Denne perioden varer i tre måneder og vil avsluttes sent i 2023.

En kort oppsummering så langt

Federated Learning of Cohorts, eller FLoC, er et «Privacy Sandbox-initiativ» som tar sikte på å lage webteknologier som både beskytter folks personvern og holder internett åpent og tilgjengelig for alle. 


FLoC er teknologien som gjør det mulig for annonsører å nå ut med målrettede annonser  på en måte som ivaretar den enkeltes personvern.

Teknologien samler brukere i «kohorter» eller grupper av personer med lignende interesser og viser målrettede annonser til disse gruppene.  

«Kohorterne» vil bli generert gjennom en algoritme som vil plassere en person i nye grupper ukentlig. Basert på foregående ukes nettlesingshistorikk. 

Google hadde som mål om å fullstendig erstatte informasjonskapsler med FLoC innen 2022. Dette er nå utsatt til 2023.

Følg med; Her kommer det trolig mer etter hvert. Vi i ANFO publiserer løpende. Kontakt Fredrik om du trenger en å prate med her.

Del dette innlegget: