ANFO_Innsikt_Havard_1024x500

ANFO Innsikt; Hva skjer?

Vi er mange som er opptatt av å ha relevant innsikt som beslutningsstøtte for vår virksomhet.

ANFO Innsikt er vår satsing for å skaffe til veie viten og kunnskap om utviklingstrekk og trender innen markedsføring. I tillegg til funn fra våre egne undersøkelser og kvalitativ innsikt fra egne kurs, konferanser og nettverk samler vi her også innsikt fra WFA og FEDMA, samt annen relevant analyse og statistikk.

Mange undersøkelser fra ANFO

I løpet av et vanlig år gjør vi i ANFO som dere helt sikkert vet en rekke undersøkelser. Mest kjent er nok Den Store Annonsørundersøkelsen, DSAR, sannsynligvis det aller beste faktagrunnlaget i bransjen. Rett og slett; Rikets tilstand i vår bransje. År etter år! Det er mange sentrale bransjebeslutninger som har blitt tatt med støtte fra fakta i denne undersøkelsen.

ANFO Omnibus

Når det gjelder undersøkelser generelt har vi gjort et grep vi selv synes er ganske smart. Vi samler noen ganger flere småundersøkelser til en litt større. En slags ANFO Omnibus om du vil. For øyeblikket har vi en slik undersøkelse i felt. Denne gangen bl.a. for å bidra med innsikt til byråvalgs-selskapet Elect.

De to neste undersøkelsen på programmet er årets Martech undersøkelse nå i juni og årets DSAR i august. Disse to undersøkelsen utgjør til sammen årets Annonsørrapport DSAR.

Noen ganger henger vi oss også på internasjonale studier fra bla WFA. Vi har nylig vært med på en slik undersøkelse hvor markedsføring og bærekraft var overskrift.

Oppfordrer deg til å besvare

Enhver undersøkelse er avhengig av gode og tilstrekkelig mange svar. Vi vet at vi setter relevante tema på agendaen, vi vet vi lager gode spørsmå og vi vet at det er et sug i markedet etter faktabasert kunnskap. Derfor oppfordrer vi akkurat deg til å besvare de enkelte undersøkelsene når du blir bedt om dette. Dette er faktabasert innsikt til nytte for oss alle. På forhånd tusen takk for hjelpen!

Minner om nettverket ANFO Effekt Alumni

Vi i erfarer stadig hvor viktig nettverksdelen er hos oss og blant våre medlemmer. Vi har etablert et nettverk rundt ANFO Effekt. En form for ANFO Effekt Alumni om du vil. Kontaktperson er Håvard Bakken.

PS. Sjekk hva som skjer hos WFA (World Federation of Advertisers) og FEDMA (Federation of European Data and Marketing), to europeiske organisasjoner der ANFO er medlem.

Del dette innlegget: