Fim_JM_1024x500

Fim; når målet helliger middelet!

Vi vet at kropps- og utseendepress og utfordringer knyttet til psykisk helse er et økende problem blant unge mennesker.

Kantar sin Interbuss fra siste kvartal 2020 viser noen svært interessante funn. Der sier 25% av «internettbefolkningen» at de følger en influencer. I aldersgruppen 15-29 er dette tallet 52%. En fjerdedel av den yngste befolkningsgruppen oppgir også at man har kjøpt et produkt eller tjeneste etter at en influencer har anbefalt det. Dette sier mye om den påvirkningskraften en influencer har i dag.

Fim (Fagutvalget for influencermarkedsføring) er etablert for å aktivt bidra til god og ansvarlig influencermarkedsføring. Kall det gjerne profesjonalisering av en fortsatt ganske umoden del av bransjen. Fim bidrar med etiske retningslinjer som skal beskytte mot kropps- og utseendepress blant barn og unge. Ikke minst fordi vi vet at både kropps- og utseendepress og utfordringer knyttet til psykisk helse er et økende problem blant unge mennesker. Det kommersielle presset er massivt, målgruppene ofte sårbare og noen influencere er dessverre ganske sentrale her. Kantar sine studier bekrefter viktigheten av vår tilstedeværelse.

Mye oppmerksomhet

Den senere tiden har det vært mer enn vanlig oppmerksomhet rundt Fim, bransjeordningen vi ANFO står bak sammen med våre venner i MBL (Mediebedriftene). Det er særlig to grunner til at vi i denne fasen har fått litt ekstra oppmerksomhet. Den ene er et par fellelser i utvalget med noen litt spesielle reaksjoner i etterkant. Altså ikke så veldig oppsiktsvekkende i seg selv når vi snakker om en ordning med et formål som Fim.

Vi har i tillegg søkt Barne- og Familiedepartementet om midler for drift av ordningen. Vi registrerer at mange i media er ganske opptatt av at vi har mottatt noe under halvparten av det vi har søkt om. Selvsagt er vi litt skuffet over at vi ikke fikk et større beløp av det vi søkte om. Men vi lever i en verden med utallige utfordringer som krever økonomiske ressurser. Ressurser som alltid vil være begrenset. Det er sannsynligvis så enkelt som at departementet stod overfor avveininger med store utfordringer i mange retninger. Da blir det gjerne slik at de gode sakene får tilskudd, men noen ganger mindre enn hva man har søkt om. Signalet fra departementet er fortsatt svært tydelig slik vi ser det. De synes Fim er minst like viktig som det vi gjør.

Viktig oppgave

Vi i ANFO motiveres av viktige oppgaver og krevende utfordringer. Vi synes Fim er en viktig oppgave. Akkurat som departementet gjør. Akkurat som veldig mange andre, både markedsførere og vanlige forbrukere. Unge som gamle.

Fim er fortsatt i en oppstartsfase. Det betyr også at arbeidsmengden og innsatsfaktorene fra partene bak har vært og er betydelige. Fim er jo også kun en del av det vi driver med i ANFO. Isolert sett har vi som sagt brukt mer ressurser enn vi kanskje burde gjort om vi var veldig kynisk i vår prioritering. Vi har vurdert det som så viktig at vi klarer å etablere gode standarder også rundt influencermarkedsføring og har derfor valgt å bruke våre ressurser, også utover det bidraget vi har fått fra departementet, i tillegg. Over tid bør det imidlertid være samsvar mellom innsats og ressurser tilgjengelig.

Vi etablerte Fim etter dialog med Medietilsynet og Forbrukertilsynet og med støtte fra Barne- og Familiedepartementet. Departementet har også i start fasen frem til nå bidratt med noe midler. Det er vi glade for. Selv om det selvsagt hadde vært hyggelig med noe mer bistand til dette dugnadsprosjektet. Vi velger å se det positive i den støtten vi allerede har fått. Departementet er med oss og heier på oss! Vi satser fortsatt friskt og bretter opp ermene. Med de midlene vi har og den innsatsen som kreves. Å drive aktivt nybrottsarbeid som dette er ikke nødvendigvis lett.


Nettsiden til Fim finner du HER

Del dette innlegget: