Baerekraft_Wiersholm_1024x500

Hva er lov og ikke lov?

Produkter og virksomheter markedsføres stadig oftere som «bærekraftige», «grønne» eller «miljøvennlige», men hva er lov?

Bruken av miljøpåstander i markedsføring øker. Hva skal til for at slik grønnvasking er tillatt? På halvdagskonferansen Bærekraftig markedsføring – er det mulig? får vi «besøk» av Hans Erik Johnsen og Maria Høye Haugstad fra advokatfirmaet Wiersholm. De skal gi oss en introduksjon til de rettslige kravene som gjelder og redegjøre for praktiske problemstillinger som kan dukke opp ved bruk av miljøpåstander i markedsføring.

Økt klima- og miljøfokus har de siste årene ført til en utbredt bruk av miljøpåstander i markedsføring. Produkter og virksomheter markedsføres stadig oftere som «bærekraftige», «grønne» eller «miljøvennlige». Ikke alle produkter, tjenester eller virksomheter kan lovlig markedsføres med slike påstander. Det stilles en rekke ulike krav til slik markedsføring for at den skal være lovlig og i tråd med markedsføringsloven. Særlig sentralt står plikten til å kunne dokumentere at miljøpåstanden er sann. Her får vi en kort gjennomgang de rettslige kravene som gjelder for slik markedsføring, en redegjørelse av praktiske problemstillinger som kan dukke opp, for eksempel:

• Hva skal til for at virksomheter og produkter kan markedsføres som «bærekraftige»?
• Kan virksomheter med hyppige produktlanseringer kan kalle seg «bærekraftige»?
• Hva slags dokumentasjon kreves for å dokumentere miljøpåstanden?
• Hva er mulige konsekvenser ved brudd på reglene?
• Hvem er ansvarlig for brudd på reglene?

Vi inviterer til et halvdagsseminar med brennaktuelt tema; Bærekraftig markedsføring – er det mulig?

Programmet er tettpakket med et godt knippe kyndige foredragsholdere. Vi gleder oss til å høre mer om dette:

 • Hva ligger i begrepet bærekraft og det grønne skifte, og hvordan vil det påvirke din virksomhet. 
  Mia Ebeltoft, Managing director i Climate Risk Advisory
 • Hva er lov og ikke lov rundt kommunikasjon og bærekraft?
  Hans Erik Johnsen, partner og Maria Høye Haugstad, fast advokat i Wiersholm
 • Fra pekefinger til begeistring: Hvordan snakke om bærekraft?
  Maja Folgerø og Snorre Martinsen, Kreative rådgivere i Bureau
 • Tekstilaksjonen og den nye sirkulære standarden
  Linda Refvik, daglig leder i Norwegian Fashion & Textile Agenda
 • Bærekraft i daglivarebransjen
  Jacob Rolland, marketingsjef i KIWI minipris
 • #velkommen2030
  Siri Norhagen, Acting Sustainability Manager i IKEA Norge
 • Forbrukerne vil, du kan hjelpe dem å få det til
  Sunneva Kilsti, seniorrådgiver og Mia Harboe, rådgiver i Opinion

Del dette innlegget: