ANFO Innsikt: Hva mener norske markedsførere om influencermarkedsføring?

Fire av ti mener influencermarkedsføring fungerer best til merkevarebygging.

Analyser og innsikt er viktig for alle som driver med markedsføring. En kanal som har blitt mer sentral de siste årene er influencermarkedsføring. Vi har i tidligere artikler konstatert at denne kanalen allerede nå er på omtrentlig samme størrelse som radio, ukepresse, utendørsreklame og kinoreklame omsetningsmessig.

Les mer fra undersøkelse om influencer-markedets størrelse HER. Denne studien blir for øvrig oppdatert i inneværende år.

I ANFO Innsikt sin egen omnibus gjennomført i januar hadde vi med noen spørsmål knyttet opp til influencermarkedsføring. Nettopp for å komplettere den inn sikten vi allerede har om influencermarkedsføring.

Kort oppsummert

  • Når man bruker influencere benytter i underkant av halvparten sin byråforbindelse til dette.
  • Halvparten av utvalget sier de vil satse mer på influencermarkedsføring i 2021.
  • Utvalget er delt når det gjelder influencermarkedsføring til merkevarebygging vs. kortsiktig salg. Fire av ti mener influencermarkedsføring fungerer best til merkevarebygging. En av to er mer eller mindre uenig i akkurat dette.
  • Den samme delingen ser vi også på spørsmålet om influencermarkedsføring er en del av bedriftens innholdsstrategi. En av to mener det er tilfellet. Den andre halvdelen mener følgelig at den ikke er det.
  • Effektmåling er utfordrende i mange digitale kanaler. Så også med influencermarkedsføring. Nesten alle mener det er utfordrende å måle effekten av dette virkemiddelet.

Hvem er din hovedkontakt i arbeidet med Influencermarkedsføring?

  • 4 av 10 bruker sin byråforbindelse
  • 1 av 10 bruker influencer nettverk/agent
  • 2 av 10 jobber direkte med influencerne
  • 4 av 10 bruker ikke influencermarkedsføring

Sammen med Metro og det europeiske ICMF Barometerer har vi nylig gjort en studie om innholdsmarkedsføring i Norge og Europa. Studien tangerer delvis også influencermarkedsføring. HER kan du lese mer om denne.

Del dette innlegget: