Torggt15_1_Foto_Henning_Hammer_Torp_1024x500 kopi
Foto: Henning Hammer Torp

ANFO er på flyttefot

Noen ting må gå sin gang helt uavhengig av pandemier. For oss i ANFO gjelder det eksempelvis en planlagt flytteprosess. En prosess som har ligget i kortene lenge før noen av oss hadde hørt om covid-19. Etter nærmere 10 år flytter vi fra Vika og Arbinsgate 2, et sted både vi og alle våre besøkende har likt veldig godt.

Alt har sin tid

Vi har vokst fra 3-4 ansatte til nå 9 og nå går turen østover til Youngstorget og Torggata 15. Bygget huser bl.a. både Kommunikasjonsbyrået Trigger og Pensjonistforbundet og med Politidirektoratet som nærmeste nabo. Vi kan jo ut fra naboskapet trygt konstatere at vi tenker både på fremtiden (Pensjonistforbundet) og sikkerhet (Politiet). Området har også en ikke ubetydelig politisk historie. Summen av alt dette, kombinert med et ikke helt uinteressant kultur- og uteliv i nærområdet, tror vi er et godt utgangspunkt for gode kreative arbeidsprosesser. Prosesser som kommer våre medlemmer og samarbeidspartnere til gode.

Foto: Henning Hammer Torp

At vi nå flytter til lokaler som er mer tilpasset til hvordan vi driver ANFO i dag, som en betydelig større og mer aktiv organisasjon, er helt sikkert. Ikke minst har vi stadig flere nettverksgrupper og faste forum som krever at lokalene er optimalt tilpasset.

Fra 1. april er vi på plass

Våre nye lokaler i Torggata 15 er designet for ANFO i dag og årene fremover. Selv om vi nå har vært veldig digitale det siste året, er vi ganske overbevist om at vi ønsker å møtes fysisk også i fremtiden. Vi gleder oss til igjen å ønske dere velkommen innom.

Vår nye tid er nå, snart!


Del dette innlegget: