Thomas_2020_LovRett_1024x500-1
Thomas på scenen som konferansier under Lov og Rett 2020.

Verdien av et medlemskap

Noen ganger får vi spørsmålet; Hva får jeg igjen for å være medlem i ANFO?

Det å være medlem i vår organisasjon vil være veldig forskjellig fra bedrift til bedrift. En umiddelbar grunn mange tenker på er synlige aktiviteter som konferanser, nettverksgrupper, prisutdelinger og lignende. Fellesnevneren er høyt faglig nivå og relevans. Hele bedriften blir automatisk med i et fellesskap for norske annonsører og markedsførere. Medlemmene får eksklusiv informasjon og fagstoff før markedet for øvrig, og en klar økonomisk fordel som følge av at mange arrangement og møteplasser er inkludert i medlemskapet. Verdien av medlemskapet er imidlertid mye mer enn akkurat dette. 

Hjelp å få

Medlemskontingenten er viktig for å kunne opprettholde og videreutvikle vårt produkt. Utover kontingenter finansierer vi vår drift med inntekter knyttet til eventer, fra konkurranser og prisutdelinger og fra våre sponsorer. Vi har bygget en organisasjon med relevant kompetanse for deg som medlem. ANFO har ni ansatte som kan gi deg svar på det meste en markedsfører lurer på. Vi innehar kompetanse på merkevarebygging, analyse, media, markedsføringsteknologi, salg og mye mer. I tillegg er vi ikke redde for å si at vi ikke nødvendigvis har svaret på alt, men sannsynligvis kjenner vi noen som har nettopp svaret på din problemstilling. Det er først og fremst ved erfaringsutveksling bransjen utvikler seg.  

«Bransjen har et ustoppelig behov for å adressere ulike problemstillinger og utfordringer.»

Thomas Rønnerud

I organisasjonslivet er størrelse viktig. En organisasjon i vekst betyr at stadig flere synes vi gjør en viktig jobb og kan stille seg bak det organisasjonen står for. ANFO øker i antall medlemmer, også i denne merkelige pandemiperioden. I usikre tider trenger man en trygg havn og vi er stolte av å være denne havnen for stadig flere markedsførere. 

Med vekst og relevans i bunnen gjør dette oss til en enda sterkere premissleverandør for politisk påvirkning, og i de senere årene har ANFO satt agendaen i stadig flere bransjediskusjoner. Som bransje har vi alltid utfordringer som må adresseres, noe som gjør en sterk og samlet stemme helt avgjørende.  

Bransjerapporter og analyser

ANFO gjennomfører stadig flere relevante bransjeprosjekter og analyser. Et eksempel er vår årlige annonsørundersøkelse «Den store annonsørrapporten» (DSAR), som hvert år får mye oppmerksomhet. Vi har fått høre flere ganger at organisasjonsendringer, fusjoner og nyetableringer i bransjen kommer som et resultat av funnene fra DSAR. 

Selvreguleringsordninger

Vi driver også flere selvreguleringsordninger, noe vi gjør fordi vi mener det er avgjørende at bransjen evner å regulere seg selv på en ansvarlig måte. MFU, Fim og Godkjent Callcenter er ordninger vi drifter i samarbeid med Virke, NHO og Mediebedriftene (MBL).

Byråvalg

De fleste markedsførere er avhengig av gode byråforbindelser. Det å velge sine partnere er imidlertid ikke alltid like enkelt. Vi har valgt å bistå markedet ved å etablere Elect som vi eier og driver med rekrutteringsfirmaet Teft. 

Internasjonalt samarbeid

ANFO har sannsynligvis bransjens beste nettverk i Norge og vi har også svært gode relasjoner internasjonalt. Ikke minst har vi tilgang på mange internasjonale kontakter via våre venner i WFA (World Federation of Advertisers) og FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing).

Medlemstilbudet har aldri vært bedre, og bedre skal det bli! Vi gleder oss til å utvikle vårt tilbud sammen med deg som medlem. 

Ta gjerne kontakt! Thomas@anfo.no

Del dette innlegget: