jm_test

ANFO Innsikt er lansert

ANFO setter fakta og innsikt på agendaen nok en gang.

I løpet av et vanlig år gjør vi i ANFO en rekke undersøkelser. Mest kjent er nok Den Store Annonsørundersøkelsen, DSAR, selve faktagrunnlaget i bransjen. Her svarer annonsører hvert eneste år på ganske mange spørsmål knyttet til media og virkemiddelbruk, syn på samarbeidspartnere osv. Rett og slett; Rikets tilstand i vår bransje. År etter år!

Når vi snakker om DSAR kan vi jo også nevne med et aldri så lite snev av stolthet; Nå går rapporten inn som en del av pensum på BI. Den brukes allerede regelmessig på NHH. Ikke dårlig det av noe som startet som en ganske enkel, og ganske standard undersøkelse.

Flere undersøkelser enn noen gang

I tillegg til denne undersøkelsen gjør vi flere andre undersøkelser. For å få svar på aktuelle ting som rører seg i bransjen. Herunder Martech, Influencermarkedsføring, Content Marketing, Bransjebuzzord osv. Noen ganger henger vi oss også på internasjonale studier fra bla WFA. I 2020 gjorde vi naturligvis også vår egen Korona Tracker.

Det som nå er nytt er at vi samler våre innsiktsrelaterte initiativ under en fane, nemlig ANFO Innsikt. Dette er vår satsing for å skaffe til veie viten og kunnskap om utviklingstrekk og trender innen markedsføring. I tillegg til funn fra våre egne undersøkelser og kvalitativ innsikt fra egne kurs, konferanser og nettverk samler vi her også innsikt fra WFA og FEDMA, samt annen relevant analyse og statistikk.

ANFO Effekt blir forskningsprosjekt

Vi vil også dele relevante cases fra våre medlemmer. Caser fra ANFO Effekt og MMM er en utømmelig brønn for læring! Oss imellom kan vi jo også dele en liten hemmelighet. ANFO Effekt har etter 8 år hele 1100 caser i basen. Vi er nå i en oppstartsfase for et større forskningsprosjekt med dette som utgangspunkt. Målet er naturlig nok å finne empiri for det som er spesielt effektiv kommunikasjon i vårt marked. Denne oppskriften bør jo ha ganske stor interesse!

Når det gjelder undersøkelser har vi gjort et grep vi selv synes er ganske smart. Vi samler nå flere småundersøkelser til en litt større når vi først går ut og spør markedet. En slags ANFO Omnibus om du vil. Det betyr også at vi av og til har mulighet for å inkludere et eller flere ekstra spørsmål fra gode venner i markedet. Ta kontakt med Håvard Bakken om dette er aktuelt.

ANFO Effekt Alumni

Vi i ANFO erfarer stadig hvor viktig nettverksdelen er hos oss og blant våre medlemmer. Vi er i ferd med å sette opp et nettverk rundt ANFO Effekt. En form for ANFO Effekt Alumni. Det er jo slik at det er noen rundt oss som er litt mer opptatt av effekt enn andre! Kontaktperson er Håvard Bakken.

Del dette innlegget: