JM_AdTech_2018_1024x500

Markedsføring; Hva er tillatt?

I sin aller enkleste form trenger ikke markedsføring å være vanskelig i det hele tatt. Tar man i bruk alle de mulighetene som er tilgjengelig er det nær sagt ikke grenser for hva som er mulig.

Data er nøkkelen og kombinert med relevant teknologi er det store mulighetsrom som åpnes. Her kan det også være lett å la seg rive med. For selv om ting er mulig er det langt fra sikkert at det er lurt å gjøre det. En rekke verktøy brukes i dag for å gi markedsføreren optimal avkasting på de investeringer som gjøres. Da er man også raskt over i et personvern landskap som krever balansekunst og høy aktsomhet.

GDPR, altså EU sine krav til hvordan vi forholder oss til personvernet har vært på alles lepper i flere år. Tilsvarende prosesser foregår i veldig mange markeder rundt i verden. Vi vet at GDPR har begrensninger knyttet til overføring av personopplysninger til land utenfor EU.

Schrems 2 og Privacy Shield

Du har sikkert hørt om Schrems 2. Navnet har dommen etter den østeriske personvernaktivisten og advokaten Max Schrems. I saken Schrems 2 underkjente EU-domstolen Privacy Shield, som tidligere regulerte overføring av data mellom EU og USA. Mer eller mindre alt vi gjør av digital markedsføring som involverer amerikanske servere er i praksis ulovlig. Amerikanske servere er sentrale og drifter store deler av AdTech-bransjen, annonsebørser og de store globale plattformene.

Facebook og Google

Derfor har vi i ANFO også en pågående dialog med Facebook og Google. Ikke nødvendigvis fordi vi er så naive at vi tror at vi alene kan flytte fjell. Sammen med kolleger i andre markeder kan vi faktisk utgjøre en forskjell. Dialog pågår, og vi vil selvsagt dele fremdrift og milepæler med dere.

Tredjepartsdata

Data er nevnt, og data er og blir viktig. Vi vet at tredjepartsdata lever på lånt tid. «Digital advertising in a post cookie time», kan være både overskriften for din neste konferanse (digital så klart eller dessverre?) eller et statement for den tiden vi nå lever i. Personvernet er og blir sentralt når etablert praksis nå erstattes av et større fokus på egne data. I en ny tid hvor også aktørene bak browserne, som Google og Apple, i mye større grad flagger egen maktposisjon.

SoMe-apper

Som om ikke det var nok. Da entrer et nytt og ganske så hypet sosialt nettverk arenaen. Hvor nytt det egentlig kan være kan sikkert også diskuteres. Så lenge vi har hatt internett har slike «rom» som det Clubhouse leverer eksistert. Clubhouse er altså en SoMe app hvor lyd er sentralt. Ikke veldig lagt unna en interaktiv live podcast eller et Twitter hvor tweetene er lydmeldinger. Men selvsagt kommer Clubhouse også med utfordringer knyttet til personvern. Akkurat som alle de alle sosiale nettverk og plattformer vi omgir oss med.

Som dere skjønner, står utfordringene i kø. Men med utfordringer i kø er det ikke annet å gjøre enn å fortsette med vårt arbeid med mål om å gjøre bransjen og verden til en litt bedre plass. En plass hvor flere av oss lever og praktiserer det som er gjeldende regler og praksis.

ANFO-konferanse om: Hva er tillatt?

Vi har regelmessig de fleste relevante tema en markedsfører trenger å forholde seg til på agendaen. I lys av ekstra utfordringer knyttet til data, teknologi og personvern er akkurat dette temaet relativt hyppig på agendaen.

Neste aktivitet er Markedsføring – hva er tillatt? den 4. mars. Et lite dypdykk i regelverk og mulighetsrom. Ganske nært knyttet til dine daglige utfordringer.


Del dette innlegget: