Natt&Dag_2_1024x500

Går nye veier for å finansiere viktig journalistikk

Natt&Dag går nye veier for å utføre sitt samfunnsoppdrag og lanserer nå et innsikt-prosjekt i samarbeid med ANFO og Opinion.

Pandemien har truffet Natt&Dag hardt ettersom selskapet har hatt brorparten av sine inntekter fra kultur, festival og utelivsbransjen. Det store frafallet av annonseinntekter og inntekter fra eventer, gjør at Natt&Dag har vært nødt til å permittere redaksjonen delvis, kutte avisutgivelser og engasjere færre frilansere.

Nå har Natt&Dag sammen med ANFO og Opinion laget et innsikt-prosjekt som skal grave i de unges alternative mediehverdag som videre skal danne grunnlag for redaksjonell produksjon i Natt&Dag sine kanaler.

– Vi har vært nødt til å finne alternative løsninger, og en av disse løsningene er å forene opinion og journalistikk. Vi samler unik innsikt, som danner grunnlag for fri, uavhengig journalistikk i god NATT&DAG-stil.

Det første prosjektet er å dykke ned i unges alternative mediehverdag.

Vi vet at unge voksne i stor grad får nyheter, redaksjonelle eller ikke, servert i feeden i sosiale medier. Men vi vet lite om i hvilken grad de oppsøker og følger alternative medier og alternative fakta og gror fast i et ekkokammer av konspirasjonsteorier og uredigert samfunnsinformasjon. Vi skal undersøke den trenden vi ser fra andre land og hvilke konsekvenser dette får. Hva skjer når medier, offentlige og kommersielle institusjoner ikke greier å være relevante for en generasjon i måten vi kommuniserer nyheter og aktuelle hendelser på.

«Vi vet lite om i hvilken grad de unge oppsøker og følger alternative medier.»

ANFO Annonsørforeningen med Jan Morten Drange i spissen mener satsingen er riktig og viktig, og oppfordrer flere til å ta del i prosjektet og få vite mer om hverdagen til folk i 20-åra: «ANFO er opptatt av det som er viktig for norske markedsførere. Medieutviklingen er spennende og gir oss svært mange muligheter. Men også store utfordringer. Det er dessverre slik at en del av den informasjonen eksempelvis unge målgrupper konsumerer ikke alltid holder den kvalitet og krav til sannhet som vi tradisjonelt har vært opptatt av. Vi synes det er viktig at unge målgrupper utdannes til det vi gjerne kalle sunt kritiske mediekonsumenter. Ingen er tjent med at parallelle univers og alternative sannheter får fotfeste. Vi heier på redaktørstyrte media hvor journalistikk er en profesjon og kvalitet er en selvfølge. Dette er bakgrunnen for at vi mener at et slikt studium er svært viktig.»

Ønsker flere kjøpere

Til nå er Vipps, Sparebanken Øst, Obos, DNB og ovennevnte ANFO med som samarbeidspartnere og gjør det mulig for Natt&Dag og starte opp prosjektet umiddelbart.

– Vi er svært takknemlige for at Anfo, Vipps, Sparebanken Øst og Obos ønsker å være med på dette. I retur får de unik innsikt i unges medievaner og ikke minst masse grundig journalistikk som treffer denne målgruppen godt. Vi håper selvsagt flere ønsker å kjøpe innsikten til bruk i sin organisasjon. Da vil prosjektet vare lenger og får større kraft. Det fortjener saken.


Les nettutgaven her: Natt&Dag

Del dette innlegget: