JMD_2020_1024x500

Digitale sprang og endringsreiser

Et krevende år er også tid for endringer. Det gjelder i høyeste grad for oss i ANFO også. Det siste året har vi tatt et digitalt sprang som i en normalsituasjon ville tatt flere år. Konferanser har blitt digitale eller kanskje hybride. Webinarer og digitale skoler har vi stadig på programmet og nettverksgruppemøtene har blitt digitale og de har blitt flere. Denne formen og denne mixen tar vi med oss inn i 2021. Noen møteplasser vil være fysiske, noen vil være digitale og noen vil være hybride. Fellesnevneren er høyt faglig nivå og relevans.

Vårt tilbud til våre medlemmer er ganske dynamisk. Det skal det være også. Det som er riktig det ene året er ikke nødvendigvis det riktige året etter. At vi har satset ekstra sterkt på MarTech, eller markedsføringsteknologi for å være helt presis, håper vi du har fått med deg. Innunder denne paraplyen er det også lansert flere tjenester og produkter. Eksempelvis ANFO MarTech Stack-check og ANFO Tech Radar. Du har forhåpentligvis også registrert at vi gjør ganske mange nyttige undersøkelser. Innsikten herfra deler vi alltid med våre medlemmer!

Vi som andre har også brukt korona perioden til en helt sikkert påkrevet indretjeneste. Du har kanskje sett at vår hjemmeside nå har fått en aldri så liten oppussing. ANFO-TV er et nytt tilbud du kanskje har fått med deg. Vi tror jo at et tilbud, hvor du som kursdeltager eller deltager på et Webinar, kan se det du ønsker akkurat når du selv vil er et godt og tidsriktig tilbud. Se det på ANFO-TV!

Vårt totale tilbud til våre medlemmer aldri har vært bedre og mer relevant. Vi opererer nå såpass bredt at det også vil være hensiktsmessig å kommunisere noe spissere og temabasert med flere av dere. Vi kommer slik til å rendyrke noen av våre utsendelser faglig. Det er ikke nødvendigvis at alle er like interessert i personvern, influencermarkedsføring eller markedsteknologi.

Følg med i våre nyhetsbrev og på anfo.no. Vi skal gjøre alt vi kan for at vårt tilbud oppleves som relevant for akkurat deg.


Del dette innlegget: