Digitale sprang og endringsreiser

Et krevende år er også tid for endringer. Det gjelder i høyeste grad for oss i ANFO også. Det siste året har vi tatt et digitalt sprang som i en normalsituasjon ville tatt flere år. Konferanser har blitt digitale eller kanskje hybride. Webinarer og digitale skoler har vi stadig på programmet og nettverksgruppemøtene har blitt […]