Bransjerapporten_1024x500_v1

Bransjerapporten er her

ANFO kommenterer fremtiden for markedsføring i Bransjerapporten 2021 til Teft.

At året 2020 er over er vi mange som er glade for. Covid 19 pandemien har utfordret oss fra mars i fjor og gjør det fortsatt. Vi har opplevd og erfart en type krise ingen av oss ønsker å oppleve igjen. Men noe godt har det kommet ut av uåret 2020; Vi vet hva vi kan få til når vi må. Vi har lært hvor raskt ting endrer seg og hvor viktig det er å være forberedt på endringer som påvirker våre omgivelser og hvordan vi lever og driver forretning.

For et år siden var verden var ganske normal, og utsiktene for året var svært gode. Mars og koronaen tok oss så, brått og brutalt, og se hvor vi er i dag. I Norge var det relativt ukomplisert å sette seg på hjemmekontor. For oss som har en virksomhet og roller hvor det er naturlig. Vi var heller ikke ukjent med å jobbe hjemmefra. Vi har et arbeidsliv hvor en verdi som tillit står sterkt. Og ikke minst har vi en infrastruktur som gjorde dette ganske lett. Det var langt fra situasjonen i alle land vi liker å sammenligne oss med.

Som markedsførere må vi erkjenne at både salgsprosesser og markedsføring nok er endret for bestandig.

Jan Morten Drange

For vi evnet å endre oss raskt. De fleste virksomheter har tatt digitale sprang som i en normal situasjon ville tatt flere år. Ikke minst har vi opplevde en meget sterk økning når det gjelder E-handel. Mange var forberedt, men ikke alle. Og de som ikke var det, de måtte gjøre noe med det raskt. Hvilket mange gjorde. For selv om en slik situasjon som dette er noe vi håper vi slipper å oppleve igjen så er vi alle fall langt bedre forberedt til en eventuell neste gang. Nettopp dette er en form for endringskompetanse det vil være viktig å ta med oss videre.

Det meste går over.

Flere store økonomier i Asia er tilbake der de var før pandemien. Tall og studier fra både SSB og Oxford Economics konstaterer også at Norge er det landet i Europa som er best skodd for tiden etter Covid19. Med rask og sikker vaksinering er jeg overbevist om at vi er tilbake i god gammel form, på en ny måte så klart, om ikke altfor lenge. I en særdeles vanskelig situasjon har Norge håndtert krisen godt. Det er altså grunn for optimisme.

Hva nå 2021?

Vi behersker nå fjernjobbing og videomøter. Vi kan savne både reiser og fysiske møter, men forstår samtidig at mye av dette aldri vil komme tilbake. Som markedsførere må vi erkjenne at både salgsprosesser og markedsføring nok er endret for bestandig. Vår adferd som kunder er også endret. Det betyr varige endringer for mange bransjer.

Mange er klare for å øke innsatsen igjen i år. Selv om mange kategorier har klart seg bra under pandemien er det også en betydelig oppdemmet likviditet hos mange konsumenter. Mye ligger til rette for en hyggelig vekst når usikkerheten nå avtar og erstattes av en mer forutsigbar situasjon. Utfordringer vil det være, ikke minst knyttet til bransjer som har vært spesielt skadelidende det siste året.

Fra ord til handling?

Vi i ANFO gjør regelmessige undersøkelser i vår medlemsmasse. En helt fersk undersøkelse trekker frem følgende tema som spesielt viktige for annonsørene i 2021. Brukeropplevelse, Bærekraft, Kundereise, Brand Identity og Return on Investment (ROI). Vi er helt enig, alle disse satsningsområdene er viktige. I «Den Store Annonsørrapporten 2020» kommer det også frem at brukeropplevelse på nett, kundereise og måling av reklameeffektivitet både er utfordrende og sentrale innsatsområder i mange markedsavdelinger.

Det er kanskje på tide å gjøre ord til handling nå. Vi har snakket om utfordringer knyttet opp til brukeropplevelser og kundereiser år etter år. At vi slutter å snakke om bærekraft og bare gjør det, anser vi nesten som udiskuterbart. Her sier vi som Nike; Just do it!

Helt uavhengig av pandemien har vi utfordringer og muligheter knyttet opp til data og teknologi. Vi liker å tro at et år som 2020 med et historisk digitalt fokus har løftet oss betydelig her. Hvis ikke det er tilfellet er jo dette en ganske påkrevet oppgave for 2021.


HER finner du Bransjerapporten.

Del dette innlegget: