(Korona)effekt

Endringene har vært mange siden 12. mars. Hvordan vi handler, hva og hvordan vi spiser, hva vi ser på og ikke minst hvem og hvor mange vi er sammen med.