ukens_techradar_v5

Nå er det egne data, eller ingen data, som gjelder

Mange snakker om «Digital advertising in a post cookie time». Selv om vi noen ganger skulle tro det, er det hverken snakk om dommedag eller at en ny verden som har gjenoppstått.

Det er ikke «verre» enn at i fremtiden vil økt krav til personvern, bety at oppgaver som tidligere ble løst via tredjeparts cookiedata nå må finne andre virkemidler. Nå er det egne data, eller ingen data, som gjelder.  

Dette betyr at en del etablerte aktører kan få ganske store utfordringer, men åpner samtidig nye muligheter for en del andre virkemidler.  

Hva kan vi gjøre uten tredjeparts cookiedata? Og hvordan skal vi fremme vårt innhold, våre produkter og våre tjenester uten støtte av andre data enn våre egne?

«Trenger det å være så vanskelig eller har vi bare gjort oss alt for avhengig av altfor mye data vi slett ikke trenger?»

Fredrik Pettersson

Utover våren kommer ANFO til å lage en webinarserie i «Digital annonsering  uten bruk av 3. parts cookiedata.» Her viser vi relevante case og presenterer virksomheter vi mener hensyntar dagens nye krav. Altså effektiv markedsføring uten bruk av tredjeparts cookiedata. Meningen med denne serien er å inspirere til nytenking innenfor dagens krevende personvernregime. 

ANFO Teknologiradar er et verktøy som skal gi deg en oversikt og forståelse innen MarTech generelt og AdTech spesielt. Forståelse for disse teknologiene og ikke minst evne til å bruke de ulike verktøyene er svært viktig for dagens markedsfører.  ANFO sin Teknologiradar skal hjelpe våre medlemmer å skaffe seg den kompetansen du trenger. Her deler vi fagartikler, utvikler guider og retningslinjer, setter opp skoler og webinarer, deler dyptgående Tech-rapporter, video,  podcasts osv.  Vi skal også ha  fokus på MarTech og AdTech i  våre event- og nettverksgrupper.  

Del dette innlegget: