Grindr_1024x500

Datatilsynet kliner til

Grindr har fått varsel om en bot på 100 millioner for å ha delt sensitive opplysninger i strid med personvernregelverket.

Boten utgjør ca. 10% av brutto omsetning, og Datatilsynet har da benyttet seg av det alternativet i regelverket som gir mulighet til å overskride grensen på 4%.

Frem til nå har Datatilsynet hatt fokus på godt personvern og ikke høye bøter. Bør vi forvente oss en generell endring nå? Overtredelsen til Grindr er grov, knytter seg til å gjøre forretninger på personopplysninger og ligger derfor innenfor kjerneområdet av hva EU vil ha slutt på. Her måtte Datatilsynet rett og slett kline til for å henge med på forventningene. Og vi tror ikke mange synes det var ufortjent heller. Denne saken alene gir derfor ikke grunnlag for å anta at Datatilsynet kommer til å endre kursen dramatisk.

«Vi håper og tror at Datatilsynet fortsetter sitt gode arbeid og tar forsiktig i de som kan vise til at de har gjort et ærlig forsøk på å få dette til.»
Carsten Gunnarstorp

Grunnprinsippet i GDPR er frihet under ansvar og med høy risiko knyttet til å håndtere personopplysninger feil. Innenfor dette vil det fortsatt være rom for mange forskjellige bøtestørrelser. Vi håper og tror at Datatilsynet fortsetter sitt gode arbeid og tar forsiktig i de som kan vise til at de har gjort et ærlig forsøk på å få dette til.

Les mer hos Datatilsynet HER

Del dette innlegget: