4.skjerm_2

Fims forhåndsvurderinger redder annonsører fra feilskjær

Fims forhåndsvurderinger gir annonsørene mulighet til å sjekke ut fremtidig influencermarkedsføring.

Det viser seg at 62% av kampanjene må foreta justeringer eller blir avvist. Fim fungerer dermed som en god hjelp og veileder ved markedsføreres planlegging av influencerkampanjer.

Det er enkelt å be om en forhåndsvurdering ved å sende inn en beskrivelse av produkt, budskap og planlagt influencer med aldersprofil til Fim. Etter en vurdering gir Fim en skriftlig tilbakemelding på om kampanjeforslag er forenlig med Fims retningslinjer.

25% av klagesakene er ok

Av de saker som er ferdigbehandlet siden oppstart er det 25% som er funnet akseptable. Det betyr at det er hele 75% som er blitt felt. Flere importører og selgere av kosttilskudd må endre sin praksis på influencermarkedsføring. Det samme gjelder de influencerne som er felt. For å unngå dette bør annonsør og/elle influencer spørre Fim på forhånd. Da slipper en risikoen for «name & shame» i presse/sosiale medier som følger med en fellelse i Fim.

Fim i året som kommer

Planene for 2021 er å gjøre Fim mer kjent, både med hensyn til klagemulighet for forbruker og den proaktive muligheten som ligger i at bransjeaktørene kan sjekke ut kampanjer på forhånd. Fim har mottatt midler for deler av sin virksomhet over statsbudsjettet for 2019 og 2020 og søker også om midler for 2021.             

75 % av saker i strid

  • Totalt antall klager siden oppstart: 63
  • Utenfor Fims virkeområde: 21
  • Resulterer i saker (noen klager på samme sak): 35
  • OK: 7
  • I strid: 21  (12 kosmetiske inngrep og 9 dømt for kosttilskudd)

Nye vedtak i januar

På nyåret er tre nye vedtak publiseret:

  1. Kampanje med indirekte markedsføring av kosmetisk inngrep av Ida Johansen Aaserud for selskapet Beauty Medical Oslo. Kampanjen er i strid med vedtektene til Fim. Les mer om saken: Fim, VG.
  2. Influencer Renate Eggen og hennes omtale av Herbalife Nutrition. Her har utvalget konkludert med at influencermarkedsføringen ikke er i strid med Fims regler. Les mer om saken: Fim.
  3. Bildet som er innklaget viser en gravid Julianne Nygård alias Pilotfrue med en kopp Slim/Protein.no måltidserstatter som blikkfang. Konklusjonen er at markedsføringen er i strid med vedtektene. Les mer om saken: Fim, VG, Dagbladet.

Anfo og MBL etablerte Fim i oktober 2019 i dialog med Barne og Familiedepartementet, Medietilsynet og Forbrukertilsynet. Formålet med Fim er å bidra til god og ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring av kosttilskudd og kosmetiske inngrep. Målet er å redusere utseende- og kroppspress blant barn, unge og unge voksne. Fims retningslinjer bidrar til å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører i sin markedsføringspraksis og gjøre aktørene mer bevisst på sin rolle og den påvirkningskraft de har. 

Del dette innlegget: