Som man roper i skogen, får man kongler i munnen!

Vi i ANFO gjør markedsundersøkelser ganske hyppig. For andre år på rad har vi gjort en undersøkelse i landskapet for buzzord og bransjeuttrykk. Responsen på denne relativt tabloide saken har vært overraskende stor.