Bærekraft – så mye mer enn bare klima

Alle snakker i dag om det grønne skiftet, en bærekraftig profil, bærekraftig utvikling, grønne bedrifter, grønn markedsføring osv. Med det mener de at de er klima- og miljøbevisste.

Bærekraft er imidlertid mye mer enn bare klimabevissthet. Det handler om tre dimensjoner: Klima og miljøforholdsosiale forhold og økonomi. Sosiale forhold blir det snakket lite om når man snakker om bærekraft. Samtidig er dette muligens den delen av bærekraft definisjonen som jeg mener er aller viktigst. 
Tar man hensyn til de sosiale forholdene som en del av bærekraftstrategien, er sjansen mye større for å lykkes med en bærekraftig utvikling. Med økt kunnskap kommer økt bevissthet.

Vi kan se på de sosiale forhold som «De tre T-er»

Trygghet
Trygghet kan bety så mangt, men alle skal ha rett til utdannelse, trygge arbeidsforhold og en lønn man kan leve av. Alle skal ha tilgang på mat, klær, et godt helsetilbud, medisiner, rent vann osv. Ytringsfrihet er selvsagt. Vi skal ha like rettigheter og muligheter og ulikhetene må bli mindre. Sist men ikke minst trygge rammer for våre barn, parker til lek og rekreasjon, og  et godt barnehage- og skoletilbud.

Tilhørighet 
Tilhørighet handler om å ha tilknytning til andre mennesker eller steder. Her inngår gode oppvekstsvilkår, et levende sentrum, god og relevant næringsutvikling, et godt sosialt tilbud utenfor skole og arbeidsliv og ikke minst et godt naboskap. Rett og slett mye av det vi nesten til enhver tid tar for gitt. 

Tillitt 
Norge er et land bygget på tillitt. Vi har tillitt til myndigheter, til politi, til helsevesen, til politikere, til kolleger og andre som er rundt oss, naboer osv. Ikke minst ser vi under denne pandemien at den tillitten vi har til myndigheter og kanskje spesielt helsevesenet har vært avgjørende. Vi vet at vi får den hjelpen vi trenger om vi trenger den. I global sammenheng er dette dessverre langt fra tilfellet alle steder.

Sjansen er større for at får man dekket sine sosial behov, da blir vi også en viktigere ressurs for våre omgivelser, arbeidsplassen, nærmiljøet, for våre medmennesker og ikke minst for kloden.


Hold av 12.mai, da setter ANFO Bærekraft på agendaen med konferansen: Bærekraft og markedsføring, er det mulig?

Del dette innlegget: