Carsten_scene_shv_1024x500

Veileder til konkurranser i markedsføring

Forbrukertilsynet har nylig utgitt en veileder om bruk av konkurranser i markedsføring.

Veilederen tar opp noen sentrale temaer om hva du som næringsdrivende bør tenke på før, under og etter du har arrangert en konkurranse, for eksempel på egne nettsider eller i sosiale medier. Her er et par kommentarer til veilederen.

For å komme klar av lotteriloven § 1 må deltakerne ikke betale et innskudd for å være med i konkurransen. Det er viktig å merke seg at kjøpsplikt ikke er å regne som innskudd (og følgelig ok) – forutsatt at de som deltar i konkurransen ikke må betale mer enn vanlig pris for varene. Tilsvarende er det adgang til å stille samtykke til fremtidig markedsføring som vilkår for å delta i konkurransen – forutsatt at samtykkekravene er oppfylt (informert, frivillig og uttrykkelig). Det er uavklart om man kan sette som vilkår for å delta i konkurransen at deltakeren tagger venner.

Det er strengere regler vedrørende konkurranser som retter seg mot barn og unge, markedsføringsloven § 19 – 21. Husk også særregler for enkelte produkter, som for eksempel tobakk og alkohol.

Hovedregler vedrørende konkurranser følger av markedsføringsloven § 18 og e-handelsloven § 9. Konkurransevilkårene må være klare og lett tilgjengelige. Og man må selvfølgelig kåre en vinner og dele ut premiene, men det følger jo allerede av alminnelig folkeskikk.

Spørsmål kan rettes til ANFO-advokaten Carsten Gunnarstorp, carsten@anfo.no

Del dette innlegget: