Knud Fahrendorff_crop_2

Evaluering av eksisterende byråsamarbeid og/eller valg av ny byråpartner

Elect gir god, uavhengig rådgivning til annonsørene.

Evaluering av eksisterende byråsamarbeid

Nesten alle annonsører ønsker et langsiktig samarbeid med sin byråpartner og samme ønske om langsiktighet gjelder selvsagt også for byråene, men en gjennomsnittlig annonsør/byrårelasjon varer bare rett over 4 år (Kilde: Regiundersøkelsen 2019). Det er jo ofte flere årsaker til at annonsøren velger å bytte byrå, i noen tilfeller er annonsøren pålagt å konkurranseutsette sine byråsamarbeider med jevne mellomrom men i de fleste tilfeller velger annonsøren å bytte byrå på grunn av ikke tilfredsstillende leveransekvalitet, manglende proaktivitet og et samarbeid som ikke lenger er så bra og ferskt som det har vært.

Elect har en overbevisning om at annonsør/byrårelasjonen ville være både bedre og vare lenger om samarbeidet ble evaluert grundig og regelmessig. Med evaluering tenker vi ikke på en årlig kaffeprat mellom CMO og byråleder eller et spørreskjema per mail men en strukturert og kvalitativ gjennomgang av resultater ut fra definerte KPIer, prosesser og gjensidig utvikling i samarbeidet.

Det dukker i løpet av slike evalueringer opp elementer i samarbeidet som kan forbedres og dermed sikre at relasjonen kan utvikle seg positivt. Dette er selvsagt både med til at redusere annonsørens byttekostnad ved å bytte byrå og redusere byråets investeringer i new biz for å erstatte en mistet kunde.

Elect har god erfaring med å gjennomføre slike evalueringer enten initiert av annonsøren eller av byrået eller begge i fellesskap.

Byråvalg

Når annonsøren har kommet til konklusjonen om å velge nytt byrå er det helt essensiell å foreta en grundig behovsdefinisjon. Basert på forretnings- og kommunikasjonsmessige målsettinger og interne kompetanser og kapasiteter defineres hva som byrået/byråene skal levere på. Elect bistår annonsøren med å definere behovet og bruker dette for en grundig screening av et leverandørmarked som er i konstant utvikling og endring.

Etter å ha screenet markedet for relevante leverandører handler det om å legge til rette for en effektiv og tight prosess for både annonsør og involverte byråer.

Det å screene og i siste ende velge et nytt byrå handler ikke om å velge det byrået som kan levere den beste casepresentasjonen, det er ikke en beauty contest, men det handler om å velge det byrået som over tid kan levere best ut fra de tidligere nevnte forretnings- og kommunikasjonsmessige målsettinger som annonsøren har. Elect sin metode legger til rette for best mulig å kunne predikere akkurat dette.

Elect bistår annonsørene med rådgivning og prosessledelse av hele eller deler av byråvalgsprosessen.


Ta gjerne direkte kontakt med Knud Fahrendorff: 952 83 101, knud@elect.as
Mer informasjon om Elect finner du HER

Del dette innlegget: