IRM_Madeleine Thor_1024x500

Det største tapet i annonsemarkedet siden finanskrisen

2020 vil gi det største fallet i annonsemarkedet siden finanskrisen.

Sammenlagt forventes reklameinvesteringene å reduseres med nesten 1,5 milliarder NOK i løpet av 2020, noe som tilsvarer et tap på 7 prosent i forhold til 2019. Omsetningen totalt blir dermed på 19,7 miliarder NOK. 

På MBLs webinar om annonsemarkedet under Covid-19, presenterte IRM sin kommende prognose for annonsemarkedet 2020-2021. IRM kartlegger reklameinvesteringene i Skandinavia og gir tall for den løpende utviklingen og prognoser. IRMs tall for andre kvartal er nedslående, og de totale medieinvesteringene falt med drøye 17 prosent i forhold til andre kvartal 2019. 

– Medieinvesteringene er veldig flyktige i kriser, det ser vi når vi kikker på den historiske utviklingen både i Norge og i andre land. Annonser er forholdsvis enkle å kutte ned på for bedrifter. Derfor er ikke utviklingen i andre halvår veldig overraskende, sier Madeleine Thor, administrerende direktør i IRM. 

I tredje kvartal hadde markedet en rask gjenoppretting, tapet utgjorde bare 4 prosent i forhold til tredje kvartal 2019. 

– Det som først og fremst skiller seg ut i tredje kvartal er den raske gjenopprettingen av markedet. For mange annonsører har pandemien betydd en raskere digital omstilling, og det bekreftes av tallene for tredje kvartal, sier Thor. 

I prognosen for 2020-2021 poengterer IRM at tallene er mer usikre enn ved en vanlig prognose. Utviklingen av pandemien og samfunnets restriksjoner blir fortsatt avgjørende framover. 

– Dette er den mest dramatiske tiden jeg har opplevd siden jeg begynte som administrerende direktør i IRM for 8 år siden. Vi kan konstatere at hvert kvartal brakte nye vendinger i markedet. Og vi kan nå se at de digitale investeringene fortsetter å gå sine egne veier og lede den raske gjenopprettingen av markedet, sier Thor. 

Når det gjelder gjennopprettingen av markedet, er det allerede noen gode nyheter. IRMs prognose viser at markedet i 2021 vil komme tilbake til positiv vekst. IRMs prognose indikerer at markedet kan vokse med rundt 7 prosent. Det er viktig å merke seg at selv om markedet vokser, vil det ikke komme seg helt til 2019-nivå. IRMs estimat for det totale annonsemarkedet i 2021 er imidlertid bare 100 millioner kroner under markedsnivået i 2019. 

Del dette innlegget: