Håvard_Fishburne_1024x500
Foto: Getty Images

Annonsørenes største utfordringer

Flere utfordringer enn korona gir norske annonsører hodebry om dagen.

Koronapandemien er den største utfordringen de fleste norske annonsører vil slite med fremover. Det er likevel flere utfordringer som gir norske annonsører hodebry om dagen.

Måling av effekt er fortsatt en gordisk knute

Disse utfordringene er nemlig annonsørenes tre største: 

  • 8 av 10 annonsører synes det er utfordrende å måle effekter på tvers av kanaler 
  • 8 av 10 annonsører synes det er krevende å sikre kontinuerlig læring av aktiviteter 
  • 74 % synes det er vanskelig å vite hvilke av de nye virkemidlene som er effektive 

Vi går som oftest den enkleste sti. Vi måler det som er enklest å måle. Ofte digitale mellomliggende para­metere. Reklamens lange effekt er kompleks og mindre lettsolgt fordi den er vanskelig å måle. Lett tilgjengelige data og mangel på nyvinninger innen målinger av merkevareverdier har bidratt til en «short-­termism». Det som gir økt salg på kort sikt svekker ofte merke­varens attraktivitet på lenger sikt. 

Fragmentering skaper integrasjonsvansker  

7 av 10 annonsører synes integra­sjon på tvers av kanaler og plattformer er utfordrende. 
6 av 10 synes det er utfordrende å utvikle en rød tråd på tvers av aktivitetene. 

Ikke i mål på digital kundeopplevelse 

7 av 10 annonsører synes det er utfordrende å utvikle kunde­opplevelsen på digitale plattformer.
6 av 10 av annonsørene ser det som utfordrende å «utvikle virksom­hetens digitale kompetanse». 

Mer data er lik mer trøbbel 

2 av 3 annonsører har vansker med å utnytte egne data.

Annonsørenes forventninger til dataenes fortreffelighet og bruksområder er nok muligens noe overdimensjonert. Det finnes ingen magisk formel her. Flere annonsører ønsker å gjøre mer av dataanalysene selv og bygge opp interne systemer. Vi tror første steg er å utvide markedsavdelingen med riktig kompetanse. Dette kan bedre utnyttelsen av 1. parts data på sikt. 

Den vanskelige balansen

63 % av annonsørene sliter å balan­sere fokus på kortsiktige og lang­siktige markedsføringseffekter. Videre synes 61 % at det er utfordrende å finne balansen mellom salg og merkevarebygging i digitale kanaler. 

60­/40 fordelingen (ref. Les Binet og Peter Field og den optimale fordelingen mellom merkevare/ langsikt og kortsiktige respons- kampanjer) er en av bransjens mest utbredte læresetninger, men tanken om «kjappe slag på kassa» synes fortsatt sterk. 

Overraskende mange er førstegangskjøpere – uansett produkt eller tjeneste

Til tross for alle utfordringer; 78 % av annonsørene har klokketro på målrettet reklame. En mann vi alle kjenner til, Byron Sharp, kan fortelle at for de fleste produkter og tjenester er suksessoppskriften å maksimere forbrukerbasen. 

Kort fortalt; øke mental og fysisk tilgjengelighet. Følgelig vil det smarteste være å snakke til alle i markedet heller enn å begrense kommunikasjonen til snevrere segmenter. 


Tallene er hentet fra Den Store Annonsørrapportens kapittel 4 «Markedsførernes største utfordringer» og kapittel 5 «Måling av effekt». Les dem HER

Del dette innlegget: