Knud Fahrendorff_Elect_1024x500

Byråprofil – en pekepinn, men ikke en fasitliste

En grundig og internt forankret behovsdefinisjon er alfa omega før en annonsør skal velge nytt byrå.

Byråprofil kan brukes som en pekepinn inn mot byråvalg, men det finnes ingen «one size fits all» i slike prosesser.

Først og fremst; gratulerer til alle byråer som har gjort det bra i Byråprofil 2020. Byråene på listen er de som av respondenter hos de ulike annonsørene blir vurdert høyest ut ifra ett antall parametere. Det var mange gjengangere i toppen, og en del utskiftninger. Kort oppsummert fortonet årets kåring seg egentlig ganske likt som den pleier. Det kan være flere forklaringer på dette. Norske byråer er kanskje i særklasse dyktige til å utvikle seg og tilpasse seg markedet? Eller Norske annonsører er lite søkende når det kommer til å finne rett byråpartner? 

Byråprofil brukes av en del annonsører som en pekepinn på hvilke byråer som er best, og vurderes gjerne av annonsørene som skal i gang med en byråpitch. Det er vel og bra, men likevel ikke ensbetydende med at de best rangerte byråene er de beste byråene for alle annonsører.

Finne best match

Som et byrå som driver med fasilitering og rådgivning i forbindelse med byråvalgsprosesser vil vi i Elect komme med en sterk anmodning om å bruke kåringen som en pekepinn, men aldri som en fasit. Den speiler ikke nyansene tilstrekkelig for å gi et godt svar på hva som passer best for det enkelte merke og virksomhet, når de skal velge seg nytt byrå.

Vår erfaring er at selv om byråer har vunnet priser og Byråprofil-plasseringer, er det langt fra sikkert at disse vil utgjøre den beste matchen for en hver annonsør på byråjakt. De siste årene har vi brukt mye tid på å bli bedre kjent med byråer i og utenfor Oslo-gryta. Det vi ser er en utvikling og vekst som går under radaren for de som ikke er i stadig kontakt med en bredde av byråene.

Ingen “one size fits all”

For å finne beste match er det helt avgjørende at en annonsør definerer sine helt unike forventninger og parametre. Det kan være knyttet til kommunikasjon, prosess, tempo, erfaring, kompetansenivå innen ulike kommunikasjonsdisipliner, kostnad og team-sammensetning hos både annonsør og byrå. Det er lite sannsynlig at én annonsørs unike parametre er de samme som i Byråprofil, eller noen annen byråkonkurranse for den del.

Ulike behov fordrer ulike løsninger

Det viktigste annonsører kan gjøre før de innleder en byråvalgsprosess er å ta seg tilstrekkelig god tid til å definere sine behov sett i forhold til egen kompetanse og kapasitet internt. En grundig og internt forankret behovsdefinisjon sikrer en videre god prosess som gagner både annonsørene og byråene man velger å invitere inn i prosessen. Det er viktig å kartlegge både de profilerte byråene, og de som er mindre kjent. Denne prosessen fører muligens, men langt ifra sikkert, frem til valg av et byrå som presterte bra i den siste Byråprofil-kåringen.


Les mer om Elect HER

Del dette innlegget: