JM_2020_shv_1024x500

Slik skal bransjen bli mer mangfoldig

Tidligere i høst annonserte ANFO og flere bransjeforeninger et samarbeid med fokus på mangfold. Nå er det klart hvilke tiltaksområder arbeidsgruppen skal jobbe med.

I debatten om mangfold er én ting sikkert; Økt representasjon i bransjen er verdiskapende for alle parter. I kjølvannet av vårens debatt om mangfold i bransjen ble en arbeidsgruppe med representasjon fra Grafill, Kreativt Forum, Mediebyråforeningen, Kommunikasjonsforeningen og ANFO etablert.

Arbeidet mot en mangfoldig bransje hvor alle er inkludert og representert er nå i gang, og arbeidsgruppen har definert prosjektets visjon og konkrete tiltak det skal jobbes videre med.

Bransjen skal være et sted der hele samfunnet er representert. Vi snakker med og til et mangfoldig samfunn, og det må vi gjenspeile.

Visjon for samarbeidet: En mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert.

Som utøvere innen kommunikasjon, markedsføring, reklame og design kommuniserer vi med alle. Da må vi som jobber med dette bedre speile samfunnet, både internt i våre virksomheter og i vårt arbeid. Mangfold er en forutsetning for å lykkes. Derfor må vi sammen jobbe for en mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert.

Med mangfold mener vi mangfold innen etnisk opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, religiøs tilknytning, funksjonsevne, alder mm.

Vi; Kreativt Forum, Grafill, ANFO, Mediebyråforeningen og Kommunikasjonsforeningen, representerer ulike medlemsorganisasjoner og tiltakene vil være på bransje-, virksomhets- og individnivå.  

Tiltakene vil i første omgang primært rette seg mot etnisk mangfold.

«Som bransje er vi på overtid med å adressere dette temaet og det er det nok mange som har følt på en stund. Det hersker bred enighet om at vi har behov for et større mangfold og et mer inkluderende arbeidsliv. Så blir det likevel gjerne slik at man velger de kjente og trygge løsningene når man tar valg i en hektisk hverdag. Det er her vi håper og tror at vi gjennom et felles bransjeinitiativ kan bidra med tiltak som gjør det lettere for det enkelte byrå og den enkelte utøver å skape endring på sin arbeidsplass». sier Jan Morten Drange og hans bransjekolleger fra de andre organisasjonene samtykker.

Arbeidsgruppens vil jobbe med tiltak på fire områder: Mangfoldsstrategi, mangfoldskompetanse, rekruttering innad i bransjen og til utdanning samt representasjon og rollemodeller.

«Dette er områder hvor det er et behov for å gjøre noe og hvor vi som organisasjoner mener vi kan bidra. Det kan være i form av guider, caser, konferanser, samarbeid med andre osv. Arbeidsgruppen vil i første omgang se på tiltak for å få mer etnisk mangfold, men arbeidet vil ikke stoppe der.»

Del dette innlegget: