Mediamålinger_1024x500

Multimedia målinger

Måling av media på kryss av forskjellige kanaler er utfordrende. Flere land har prøvd forskjellige løsninger som ofte, av forskjellige grunner som økonomi og «motstand endring», arkivert i mappen «gode ideer som ikke lot seg realisere». Det gjelder også Norge. Vi husker kanskje MMU, eller Multimedieuniverset? Et godt forsøk på multimediemålinger, men sannsynligvis med noe feil timing.

En fordel ved å være med i et omfattende globalt nettverk som WFA (World Federation of Advertisers) er tilgang på sentral kompetanse og gode ideer globalt. WFA har i en lengre periode jobbet frem et annonsørforankret rammeverk for cross-media measurement. Planen er rett og slett å gi annonsører langt bedre innsikt og underliggende forståelse for hvordan media virker og hvilke kombinasjoner som er mest effektive. En sentral ting som er nytt her er at plattformer som Google og Facebook er med, og ikke utenfor som ofte ellers i lignende prosjekter. WFA har drevet prosjektet sammen med utvalgte større globale annonsører og en håndfull annonsørforeninger. Sentralt har vært ISBA i UK og ANA i USA. Det er også i UK og i USA denne skissen nå skal testes.

Vi snakker i dette rammeverket om globale prinsipper som alltid tas ut og tilpasses lokale forhold. På samme måte som annonsørers (gjerne pragmatiske) krav tilpasses bransjens behov og ønsker forøvrig. Se illustrasjon.

En annonsør som Deutsche Telekom ser dette på denne måten.

“Cross-media measurement is a global topic that needs to be answered locally, as every region has different starting positions and demands. I rate it as a great success by the WFA to develop a technical proposal that has the potential to be adopted around the globe and enrich independent local measurement eco-systems.”
Norman Wagner, Head of Group Media, Deutsche Telekom.

Stephan Loerke i WFA sier det slik:

“Advertisers have long struggled with poor quality data that doesn’t allow them to properly assess how best to invest their ad budgets across multiple platforms and media. This body of work provides a blueprint to build a cross-media measurement solution that responds to advertiser needs. The WFA is proud to have facilitated this work in partnership with key markets, platforms and broadcasters and looks forward to seeing it widely implemented across geographies.»
Stephan Loerke, CEO of the WFA.

Les HER slik WFA omtaler saken. Her ligger også flere lenker til bla tekniske krav og ytterligere bakgrunnsinformasjon.

Hvordan dette eventuelt vil angripes i Norge vet vi ikke pr i dag. Vi følger med og avventer hva som skjer i testperiodene i UK og USA.

Del dette innlegget: