Google_mobilskjerm_1024x500
Pexels

Google, skatt og prisøkninger!

Diskusjoner hvorvidt Google og andre globale selskaper skal betale skatt til Norge er langt fra ny. Vinteren og våren 2018 var dette en gjenganger i nyhetene. Ikke minst var vi i ANFO ganske tydelige i den prosessen. Vi var i møter på Stortinget og det var kommentarer i media. I flere runder.

Hva har så skjedd i etterkant?

Nylig så vi at Google i Storbritannia, Østerrike og Tyrkia øker sine annonsepriser i nettopp disse landene. Og grunnen er at nasjonale myndigheter har innført lokale Google skatter i disse markedene. Og det på tross av at nasjonale organisasjoner tilsvarende ANFO i hvert av disse markedene har advart på samme måte som det ANFO gjorde. Internasjonalt venter vi fortsatt på en OECD løsning.

I ettertid kan vi konstatere at vi i ANFO i Norge gjorde en relativt grei jobb når denne saken var mest aktuell for vel to år siden. For nå ser vi at akkurat det vi advarte mot skjer i bla Storbritannia og Østerrike.

Hvordan kunne dette løses uten at annonsørene ble skadelidende?

Det er ikke slik at vi mener at globale selskaper som Google ikke skal betale skatt til Norge. Det var måten dette skal og bør gjøres på vi engasjerte oss i.

Den gang var det MDG som i et forslag ba Stortinget om å utrede en særnorsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller. Forslagsstiller mente det var på tide med en oppdatering av skattesystemet både på nasjonalt og internasjonalt nivå for å sikre at selskaper som Google og Facebook beskattes i det markedet de opererer.

Vi var veldig tydelig på at forslaget fra MDG ville ramme norske annonsører hardt. Særnorske skatteregler kan få utilsiktede negative konsekvenser for norske markedsførere da tiltakene høyst sannsynlig vil ramme norske annonsører og ikke de globale aktørene de er ment til å treffe, sa vi den gang.

Vi sa også: «I praksis vil en særnorsk digital omsetningsavgift (eller «reklameskatt») ikke betales av selskaper som Google eller Facebook da de selger sine tjenester fra utenlandske selskaper. I mangel av omforente løsninger med andre land vil en slik skatt eller avgift kunne måtte kreves inn av de annonsørene som kjøper digital annonsering i Norge.»

Globale utfordringer løses globalt!

Vi var tydelig på at utfordringene er globale og må følgelig løses globalt. «Særnorske tiltak vil heller ikke løse en internasjonal skatteutfordring. Vi mener det er avgjørende for gode løsninger at tiltak i Norge harmoniseres med det som gjøres internasjonalt. De digitale virksomhetene vi her snakker om er per definisjon globale. Skattemessige utfordringer relatert til dette må følgelig løses via internasjonalt samarbeid. Både OECD og EU utreder nå helt konkrete forslag for beskatning av denne type virksomheter.»

En Google-skatt, som en midlertidig omsetningsskatt, ville bety økte kostnader for norske annonsører og markedsførere. En kortsiktig løsning vi i ANFO advarte tydelig mot. Den gang fikk både vi og andre som advarte mot en slik løsning støtte. Det ble ingen kortsiktig løsning hvor norske annonsører måtte betale den økte regningen. Nå ser vi at akkurat det vi advarte mot skjer i bla Storbritannia og Østerrike. Og annonsørene er de som må betale den økte regningen!


Les også våre tidligere kommentarer:

Google-skatt

Google skatt nok en gang

Google skatt, konkurransekraft og norske arbeidsplasser

Nei til særnorsk «Google-skatt»

Del dette innlegget: