JMD_DSAD2018_1024x500
Foto: Getty Images

Mangfold i markedsføringsbransjen?

Diskusjonen om mangfold i vår bransje er langt fra ny. Debatten fikk imidlertid en helt ny aktualitet på forsommeren.

Kronikken «Fem refleksjoner om mangfold» publisert i Kampanje og skrevet av Behnam Farazollahi, Aram Zakoob VaughanUmar AshrafRobert Radoli og Linn Johnsson skapte helt nødvendige reaksjoner i bransjen. Artikkelforfatterne sitter selv i sentrale stillinger i bransjen og deler raust av egne erfaringer. Og da snakker vi ikke bare gode erfaringer. I kommentaren utfordrer man bransjeforeningene til å lede arbeidet videre. Og bransjeforeningen har tatt ballen. Nylig dro ANFO og flere andre bransjeforeninger i gang det første møtet. Sammen med oss var artikkelforfatterne. Hva kan bransjeforeningene gjøre for å bidra til økt mangfold i bransjen, var temaet.

Her skal vi jobbe sammen for å skape endring.

Arbeidet fortsetter utover høsten og vi har alle høye ambisjoner med dette. Selv om vi som foreninger favner noe forskjellig er vi enige i at vi samlet har alt å tjene på at vårt mangfoldige samfunn også reflekteres i kommunikasjonsbransjen. Her skal vi jobbe sammen for å skape endring. Om vårt felles sluttprodukt blir i form av en veileder, anbefalinger eller helt praktiske verktøy vil tiden vise.

Vi i ANFO heier på alle initiativ som kan gjøre vår bransje bedre. Vår holdning er at det som er bra for bransjen er bra for våre medlemmer, annonsørene! Vi er nok også flere som bør erkjenne at vi har trodd at ting har vært bedre enn det egentlig har vært. Det har nok vært behagelig å tro og mene at ting er på stell. La derfor dette initiativet være startskuddet for en bedre bransje. For nå vet vi!

Et konkret tiltak!

ANFO er en del av WFA (World Federation of Advertisers). Her treffes over 60 organisasjoner fra hele verden for erfaringsutveksling og kompetanseheving. WFA i Brussel er selve navet i dette globale annonsørnettverket som er et arnested for gode prosjekter og gode initiativ.

WFA og GARM (Global Alliance for Responsible Media) kom i sommer ut med et opprop vi gjerne støtter. Les om det HER

I lys av mangfoldsarbeidet vi nå setter i gang i Norge tillater vi å legge inn en oppfordring herfra allerede nå. Når vi kjøper media programmatisk snakker vi gjerne om «blacklist» og «whitelist» i vår omtale av siter og innholds-steder vi vil ha med eller ikke. Begrepene var helt sikkert ikke ment å være hverken nedlatende eller negative når de i sin tid ble laget. I dag kan begrepene være både sårende og kanskje til og med skadelige. Internasjonalt snakker man nå gjerne om «Inclusion List» og «Exclusion List». Dette synes vi er et godt initiativ vi gjerne støtter!

Se andres innlegg om dette:

Kommuniksjonsforeningen

Kreativt Forum

Grafill

Del dette innlegget: