RunePaulseth_Facebook_1024x500

Gjestekommentar: Hva Facebook gjør for å imøtekomme de 9 boikott-kravene

Mange annonsører er opprørte over Facebook sine manglende grep for å adressere hatefulle ytringer og skadelig innhold. Dette har nå resultert i en omfattende global annonse boikott av Facebook. Også ANFO har omtalt dette. I dette brevet svarer Rune Paulseth i Facebook Norge på hva Facebook gjør for å imøtekomme kritikken.  


Først og fremst vil få understreke at hatefulle ytringer har ingenting på våre plattformer å gjøre. Facebook tar fullstendig avstand fra personer eller grupper som bryter våre retningslinjer for bruk av plattformene våre ved å fremme hatytringer. Disse fjernes så snart som det er mulig.

Følgende er en oversikt over hva vi gjør for å svare på de 9 produktanbefalingene fra organisasjonene bak oppfordringen til boikott. Mye av dette er berører arbeid som allerede er i gang, mens noen punkter berører områder der vi er i gang med å se på ytterligere endringer:

Beskytte utsatte grupper mot hatfulle ytringer.

Det første settet med anbefalinger ber om at vi gir mer støtte til mennesker som er mål for rasisme, antisemittisme og hat. Satsingen på både AI og moderatorer har forbedret vår evne til å gjenkjenne hatefulle ytringer proaktivt på tvers av språk og geografier, og vi har prioritert hastighet og skalert evne til å fjerne hatytringer. Selv om det har hjulpet oss med bedre å takle en samlet hatproblematikk, forstår vi at det oppleves hult for enkeltpersoner eller spesifikke grupper som må takle denne problemstillingen personlig.

Vi ønsker å lage en egen moderasjonspipeline som er bemannet av eksperter på identitetsbasert hat. Disse teamene dekker pt 50 markeder og 30 språk. I tillegg konsulterer vi eksperter om identitetsbasert hat for å utvikle og utvikle retningslinjene som disse trente moderatorene håndhever.

Vi vil sette konkrete mål  oppfølging av hat og trakassering. Vi er enige om at det er viktig å gi støtte til mennesker som har blitt målrettet negativt på vår plattform. Vår tilnærming, utviklet i samråd med eksperter, er å følge opp mennesker som rapporterer hatefulle ytringer og fortelle dem om handlingene vi har gjort.

Vi vil gi mer detaljert informasjon om identitetsbaserte hatefulle ytringsrapporter. Vi er opptatt av å fortsette å forbedre åpenheten om håndhevelse av våre samfunnsstandarder, og vi planlegger å inkludere forekomsten av hatefulle ytringer i fremtidige samfunnsansvar- / CSER-rapporter.

Facebook tjener ikke, og skal heller ikke tjene penger på hatefullt innhold.

Det neste settet med anbefalinger fokuserer på hvordan vi kan sikre at vi ikke genererer inntekter fra hatefulle ytringer eller feilinformasjon – inkludert å forhindre at annonser vises i nærheten av innhold merket som hat eller feilinformasjon. Samt at vi forteller annonsører hvor ofte annonsene deres har dukket opp ved siden av dette innholdet og gir en revidert gjennomsiktighetsrapport.

Vi er dedikert på å vise annonsørene hvordan annonsene deres vises på tjenestene våre. For eksempel har vi bygget et merkevaresikkerhetssenter (BRAND SAFETY HUB) der annonsører kan se publisister, individuelle direkteavspillingsvideoer og øyeblikkelige artikler der annonsene deres var innebygd.

Når det gjelder åpenhet og revisjoner, gir våre rapporter om hvordan vi håndhever våre retningslinjer omfattende informasjon om vår innsats for å holde samfunnet trygt. Vi har også satt standarden i bransjen vår ved å publisere jevnlige transparensrapporter slik at folk kan holde oss ansvarlige for fremgang. Vi vil fortsette å investere i dette arbeidet og vil forplikte de ressursene som er nødvendige for å forbedre håndhevelsen.

Vi samarbeider med uavhengige tredjeparts aktører og mottar også sertifisering fra disse organisasjonene. Trading Standards Group, som spesifikt undersøker annonseringsprosessene våre mot JICWEBS ‘Good Practice Principles og er et krav for å oppnå Interactive Advertising Bureau’s Gold Standard. Vi vil fortsette å jobbe med organisasjoner i bransjen som Global Alliance for Responsible Media og Media Rating Council for å revidere våre sikkerhetsverktøy og -metoder.

Hvordan holde grupper frie for hatytringer.

Det siste settet med anbefalinger gjelder forbedring av sikkerheten til private grupper på Facebook. Vårt team på 35 000 fagfolk innen sikkerhet og sikkerhet, inkludert 15 000 innholdsmoderatorer, gjennomgår allerede aktivt potensielt brudd på innhold, inkludert i private grupper. Våre proaktive, AI-baserte deteksjonsverktøy brukes også til å identifisere hatefullt innhold og grupper som ikke rapporteres til oss. Vi har helt klart mer arbeid å gjøre her.

Vi tror at gruppemoderatorer allerede spiller en viktig rolle i sine grupper, og vi vi setter høye krav til disse. Hvis moderatorer legger ut eller tillater oppslag av krenkende innhold, pådrar gruppen seg straff som kan føre til at gruppen blir fjernet fra Facebook (eller, for mindre alvorlige brudd, forhindret å bli anbefalt til andre). Vi jobber med å gi moderatorer enda bedre verktøy for å moderere innhold og medlemskap, samt måter å gjøre moderatorer mer ansvarlige for innholdet i grupper de modererer, for eksempel å gi mer opplæring om våre standarder og øke kravene til moderering av potensielle dårlige aktører.

Oppsummert har vi grundig gjennomgått de 9 produktoppdateringene fra boikottarrangørene og vet at vi deler målet om å begrense hat og splittende innhold på plattformene vår. Våre plattformer kommer aldri til å bli 100% fri for hatytringer, til det er problemet for kompleks selv med 100% maskingjenkjenning. Men vi er dedikerte på å fjerne og moderere bort så mye som det teknisk og praktisk er mulig å fjerne. Vi er dedikert i å kunne vurdere 100% av det som oppfattes som hatytringer på våre plattformer, påse at våre retningslinjer og standarder blir fulgt og i ytterste konsekvens utestenge aktører som ikke følger kravene iht standarder og retningslinjer.

Viser også til EU Kommisjonens siste rapport på området som viser at man har oppnådd mye den siste tiden på å bekjempe hatytringer og at Facebook leder an i å kontrollere og ta ned denne typen innhold også før det publiseres;  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1134

Ved ytterligere spørsmål kan dere ta kontakt med deres Facebook representant eller via ANFO, så vil vi påse at dere får svar og oppfølging.

Vennlig hilsen

Rune Paulseth, Country Director – Facebook Norway AS

Del dette innlegget: