Koronatracker, 4. måling: Det går den riktige veien

Det begynner å bli lenge siden 12.mars. Så langt har makroanalyser, og også vår egen ANFO korona-tracker, vist at sjokket har truffet veldig skjevt. Norske konsumenter har halvert pengebruken i denne perioden. Det kan ta lang tid før bil-, restaurant og reiselivsbransjen igjen reiser seg til gamle høyder. Men det finnes lyspunkt. For eksempel steg detaljhandelomsetningen overraskende kraftig i april. De som driver med båter, sportsutstyr og byggevarer klarer seg bra om ikke bedre en uten krisen. Klesbransjen, mange netthandelsaktører og møbelbransjen har også kommet seg gjennom denne perioden uten alvorlig skudd på baugen. 

Flere er nå kun moderat påvirket

Vår siste måling blant norske markedsførere viser at helt klart at store deler av bransjen nærmer seg en friskmelding og ser lys i enden av tunnelen. 

Langt færre, sammenlignet med ultimo april målingen, sier de er «betydelig påvirket» av virusutbruddet. Men som nevnt, vi ser en stor variasjon mellom ulike bransjer.

Alle innen reiseliv/hotell/restaurant og 50% innen varehandel er fortsatt betydelig påvirket. Ingen er påvirket innen dagligvarebransjen. 

Færre kutter kraftig i markedsbudsjettet 

Videre ser færre nå for seg store kutt i markedsbudsjettet. 1 av 2 markedsførere ser faktisk for seg ingen endring eller sågar en økning i markedsbudsjettet for 2. kvartal 2020. 

I mange selskaper er krisen langt fra avblåst. Høsten kan bli tung for mange. For andre har korona betydd mersalg og nye muligheter. I byråbransjen har koronaeffekten truffet til dels. Sammensetningen av kundeporteføljen i de ulike byråene har åpenbart betydd mye for graden av negativ effekt. 

ANFO følger opp med nok en korona måling før ferien.

Del dette innlegget: