UK; Programmatic supply chain transparency study

Omfattende undersøkelse viser at kun halvparten av det annonsørene bruker havner hos publisistene.