Koronatrackeren: Økt optimisme!

Her tar Håvard oss igjennom den tredje av korona trackern av ANFO!

ANFO har nå gjennomført den 3. målingen siden koronavirusutbruddet. Målet er naturligvis å følge hvordan annonsørene og bransjen løpende opplever situasjonen her og nå, og ikke minst hva man tror og mener om den nære fremtid. Hva tror man vil skje med planer og budsjetter?

Etter tre runder med ANFO sin Koronatracker kan vi oppsummere slik:

Økt optimisme – 1 av 3 forventer ingen negative effekter

Etter tre målinger og 6 uker inn i denne meget spesielle unntakstilstanden ser vi tendenser til optimisme.


– Det er kanskje ikke så rart. Vi ser jo stadig små tegn i retning normalisering og ikke minst oftere og oftere gode nyheter. Det er likevel et stort «men», det er stor variasjon mellom bransjene, sier Håvard R. Bakken i ANFO.

Per i dag sier faktisk så mange som 1 av 3 at man ikke forventer negative effekter for egen virksomhet som følge av situasjonen. Og 14% svarer «Nei, omtrent som før» på spørsmål om man forventer negative effekter for din virksomhet på drift, forretningsresultat og økonomiske utsikter.  Det er opp fra 6% ved første måling i mars. En av fem, eller 21%, forventer positive effekter som følge av situasjonen. Det er opp fra 13% ved første måling. Der 57% ved første måling sa man var betydelig påvirket er det nå 29%  som sier det samme.

Forventer du i nær fremtid negative effekter for din virksomhet på drift, forretningsresultater og økonomiske utsikter?

Færre ser for seg store kutt i markedsbudsjett andre kvartal 2020

Hele 4 av 10 ser for seg ingen endring eller økning. Like mange ser for seg kutt på over 25%. Men som nevnt over, vi ser stor variasjon mellom bransjer. Eksempelvis; 60% innen reiseliv/hotell/restaurant kutter over 50%. Innen bilbransjen kutter 1 av 3 over 50%. Innen bank/finans/forsikring er tilsvarende tall kun 8%.

– Det ser ut som kuttene i budsjettene blir mindre. Hvilket er gode signaler. Situasjonen er jo dramatisk for veldig mange i bransjen. Det gjelder enten man er annonsør, samarbeidende byrå eller mediehus, sier Jan Morten Drange i ANFO. 

Hvor mye vil deres totale budsjett til markeds-kommunikasjon endre seg for 2.kvartal?

– Positive signaler, håp og optimisme skal vi dyrke i denne fasen. Vi vet, og ser stadig at en situasjon som denne får frem det gode i både mennesker og bransjer. Også i våre nære omgivelser. Stadig flere merkevarer tar en aktiv rolle i det godes hensikt. Vi klarer å mobilisere når vi må! Vi ser også fra andre markeder at merkevarene gjerne tar sentrale roller og oppgaver for å bidra aktivt til å løse utfordringer knyttet til denne krisen. Det er betryggende og det skal vi være stolte av, fortsetter Jan Morten Drange.

9 av 10 annonsører har justert markedsplanen

Vi ser også at 1 av 4 annonsører nærmest har endret all markedskommunikasjon med tanke på budskap og innhold som følge av situasjonen. Hele 7 av 10 har endret noeKun 3%  av de vi her har snakket med sier at ingenting er justert.

Flytte reklamepenger til norske medier i krisetider?

Et spørsmål mange i mediebransjen er opptatt av er; Er man beredt til å flytte budsjettene fra eksempelvis Facebook til Schibsted? Ved første måling sa 8% ja. Nå svarer 12% at de faktisk har flyttet deler av budsjetter til norske mediehus.

– At andre kvartal 2020 vil vise negative økonomiske resultater store deler av bransjen sjelden eller aldri har opplevd er nok dessverre et faktum. Det store spørsmålet er hvor raskt vi vil klare å komme tilbake når ting starter opp igjen. Vi må her ha troen på at det kan skje raskere enn hva enkelte eksperter kanskje ser for seg, mener Håvard R. Bakken i ANFO.

Fakta og bakgrunnsinformasjon

ANFO Annonsørforeningen er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere. Vi arbeider systematisk og målrettet for å påvirke reklame- og mediemarkedet og myndighetene på vegne av våre medlemmer, som er store og små bedrifter i de fleste bransjer.

Datainnsamlingen er foretatt i perioden
1.måling          20-23. mars (108 resp)
2.måling          3-6. april (112 resp)
3.måling          24-27. april (80 resp)

Undersøkelsen er gjort som en online survey ved hjelp av QuenchTec og utvalget fordeler seg slik:

47% driver med netthandel
50% er merkevarer/leverandører
31% er handels/kjededrifter
19% er annen virksomhet
50% har over 50 millioner i markedsføringsbudsjett

Les hele innholdet i trackeren

3. måling

2. måling 

1. måling

Del dette innlegget: