Koronatracker 2._side 3_2

Halvparten varsler til dels store kutt i markedsbudsjettet

Andre måling i ANFOs korona-tracker er nå gjennomført blant 108 annonsører. Trackeren gir våre medlemmer, og markedet forøvrig, innsikt i hvordan den utfordrende situasjonen vi står i påvirker oss som markedsførere. Undersøkelsen vil gjentas hver 14. dag og vi vil dermed kunne følge utviklingen nøye fremover.

Vi vet nå at nesten ingen annonsører er upåvirket av koronautbruddet. 50 % er fortsatt betydelig påvirket, men allikevel er dette en nedgang siden første spørrerunde. Samtidig er flere blitt noe mer optimistiske og forventer positive effekter. Her er noen av funnene vi har gjort i trackerens andre runde: 

  • Økt positivitet – 17 % forventer positive effekter 
  • 5 av 10 annonsører er betydelig påvirket – nedgang
  • Kun 6% har ikke endret markedsmateriell (innhold og budskap)
  • Drastiske kutt i kommunikasjonsbudsjett i 2. kvartal
  • Flere har flyttet reklamekroner til norske mediehus
  • Mediehusene har utvist stor fleksibilitet


– For to uker siden var usikkerheten mye større. Nå har man bedre innsikt og oversikt over hvordan dette kan utarte seg de neste månedene, sier Håvard Rønnevig Bakken, fagansvarlig for undersøkelsen i ANFO.

Bakgrunnsinformasjon

ANFO Annonsørforeningen er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere. Vi arbeider systematisk og målrettet for å påvirke reklame- og mediemarkedet og myndighetene på vegne av våre medlemmer, som er store og små bedrifter i de fleste bransjer.

Undersøkelsen er gjennomført 3.–6. april av ANFO og utvalget er hentet fra ANFO sin database. Denne andre undersøkelsen er gjort som en online survey ved hjelp av QuenchTec. Totalt inngår 108 respondenter (alle annonsører) i underlaget.

Om utvalget

47 % driver med netthandel
50 % er merkevarer/leverandører
31 % er handels/kjededrifter
19 % er annen virksomhet
50 % har over 50 millioner i markedsføringsbudsjett

For spørsmål om undersøkelsen kontakt:

Håvard Rønnevig Bakken: havard.bakken@anfo.no

Jan Morten Drange: jan.morten@anfo.no

Bruk gjerne undersøkelsen ved å oppgi ANFO og ANFO korona-tracker som kilde.

Les mer om korona-trakkeren i media:

Etter 2. måling:

Kampanje

Etter 1. måling: 

Journalisten

Media24

Kampanje

Del dette innlegget: