JMD_2018_DSAD_6089_Getty_CROP
Foto: Fotogafnavn

Nå vet vi hva disruption er!

Ordet disruption har blitt brukt og misbrukt av mange konsulenter i flere år. Nå vet vi hva det er!

Vi er alle i en situasjon vi opplever som ganske rar. Fra en dag til en annen var manges hverdag og forså vidt hele livet vårt brått endret. En god start på året for veldig mange ble over natten til unntakstilstand med helt andre utfordringer enn de vi hadde i forkant. En krise som dette viser også at vi som bransje har både raushet og omsorg for hverandre. Dugnadsinnsatsen er upåklagelig. Veldig mange har skrevet gode og velformulerte kommentarer om hva som nå bør gjøres, hvem som bør gjøre hva og ikke minst hva man ikke bør gjøre. Mange kommer med gode råd og det diskuteres hva som er bra og dårlig situasjonsbestemt markedsføring i både åpne og lukkede fora. Intensjonene er gode og det er bra.

Fellesnevneren i mange av kommentarene er ofte at annonsørene må ta ansvar og ikke kutte i planlagte aktiviteter. Det er lurt å markedsføre våre produkter og tjenester i tider som dette. Vi vet det! Det kommer en dag på andre siden av denne krisen og vi vet av effekten av det vi investerer i dag gjerne kommer i fremtiden. Vi vet at lavere trykk over tid og fravær av markedsføring kan være ødeleggende. Vi vet at det er både lurt og riktig å ta samfunnsansvar. Jeg er overbevist om at de fleste annonsørene nå gjør så godt de kan. De fleste gjør det de mener er riktig både for egen virksomhet og samfunnet. De bruker så mye penger de mener er forsvarlig. Eller har om du vil.

Akkurat nå er nok den aller viktigste oppgaven for veldig mange å holde hjulene i gang. For vår felles økonomi, for våre kunder, for våre ansatte og for bransjen. Alt vi gjør i disse koronatider må ikke nødvendigvis spesialtilpasses situasjonen for å være riktig. Kanskje bør flere av oss glede oss over det som er bra og tilnærmet normalt i en unormal situasjon også?

Kantar har nylig gjort en global study med 35 000 respondenter. Kun 8% mener at annonsørene skal stoppe sin markedsføring i lys av koronasituasjonen. En tilsvarende undersøkelse gjøres nå i de skandinaviske landene. Det tilsvarende tallet for Norge ryktes å være enda lavere. Merkevarene og reklamen har en sentral plass i samfunnet. Også i en krisesituasjon som dette.

Vi er mange som lengter tilbake til den gamle hverdagen som akkurat nå føles så lenge siden. Faktum er nok at det vi frem til nå har sett på som normalen ikke kommer tilbake. Vi står foran en ny hverdag med ganske store endringer både når det gjelder hvordan vi som forbrukere agerer, og ikke minst hvordan vi som markedsførere må møte slike endringer. Men selv om normalen blir ny skal vi tilbake. Sentrale spørsmål mange stiller seg nå er hvor store de varige endringene egentlig blir? Hvor mye må vi investere i en periode som dette og ikke minst hvordan skal vi komme oss igjennom denne perioden. Minst mulig svekket, og gjerne styrket om mulig.

Læring fra tidligere kriser kan synes begrenset all den tid koronakrisen er så annerledes og mer altomfattende enn alle andre nedturer. Disruption har blitt brukt og misbrukt av mange konsulenter i flere år. Nå vet vi hva det er! Det viktigste nå er kanskje å ha erkjennelsen av at det kommer en mer eller mindre normal situasjon igjen, høyt hevet og synlig. Det vil lønne seg å oppføre seg ordentlig, utvise skjønn, vise empati og legge grobunn for tillit. Rett og slett sette sunn fornuft i system. Se på målgrupper og konsumenter som mennesker, ikke tall eller prosentsatser. Men selvsagt er dette krevende i en situasjon som på kort sikt er preget av overlevelse og kortsiktig løsningsorientering. Kanskje flere av oss skal stille oss spørsmålet; Hvordan vil vi bli husket etter denne krisen? Det vi gjør i disse ukene vil være med oss i år som kommer.

Ingen vet helt hvordan det er på den andre siden av denne krisen. At den vil prege oss i årene fremover er udiskuterbart. At vi vil tilpasse oss er like sikkert.

Snart tar vi dagen tilbake!

Del dette innlegget: