ANFO Corona Tracker_måling 1_Side_3_Bilde_0001

ANFOs korona-tracker

Annonsørene om koronautbruddet: 57 % er betydelig påvirket og 13 % forventer positive effekter.

Vi har gjennomført en undersøkelse for å gi våre medlemmer, og markedet forøvrig, innsikt i hvordan den utfordrende situasjonen vi står i påvirker oss som markedsførere. Dette er prosjektets første måling. Undersøkelsen vil gjentas regelmessig og vi vil slik kunne følge utviklingen med denne målingen som utgangspunkt.

1. MÅLING: 20. TIL 22. MARS 2020 

6 av 10 annonsører er betydelig påvirket 

Vi er alle påvirket av det som nå skjer rundt oss. På spørsmål om man er påvirket av koronautbruddet sier 57 % at man er betydelig påvirket. Her sier 32 % at man er moderat påvirket.

– I praksis er vi alle påvirket. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende, sier Håvard Rønnevig Bakken, fagansvarlig for undersøkelsen i ANFO.

13 % forventer positive effekter 

På spørsmålet om man i nær fremtid forventer negative effekter for egen virksomhets drift og resultater sier 45 % at man forventer betydelige negative effekter. Det er her faktisk 13 % som sier at man forventer positive effekter i lys av denne krevende situasjonen. Situasjonen er altså ikke like negativ for alle. 

86 % har allerede justert markedsplanen

Vi ser at majoriteten vil justere markedsplaner og aktiviteter. Hele 86 % har allerede gjort det. På direkte spørsmål om man kutter i markedsføringsinvesteringene sier 58 % at man allerede har gjort dette, mens 37 % sier at man ikke har gjort dette.

– Hvordan dette utvikler seg vil være interessant å følge med på. Det er mye teori som viser at det er lurt å holde markedsføringstrykket oppe i vanskelige tider. Om ikke annet at man kutter mindre enn konkurrentene for å komme styrket ut på andre siden av krisen, sier Jan Morten Drange i ANFO. 

Få flytter pengene til norske medier 

Hvordan pengene fordeles er det mange som er opptatt av. Både i gode og litt mer utfordrende tider. I lys av en pågående debatt i bransjen, hvor også ANFO har uttalt seg, har vi spurt hvorvidt man i denne situasjonen har flyttet reklamekroner fra internasjonale plattformer til norske media. Kun 7 % har hittil gjort dette.

Fakta og bakgrunnsinformasjon

ANFO Annonsørforeningen er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere. Vi arbeider systematisk og målrettet for å påvirke reklame- og mediemarkedet og myndighetene på vegne av våre medlemmer, som er store og små bedrifter i de fleste bransjer.

Undersøkelsen er gjennomført 20.-22. mars av ANFO og utvalget er hentet fra ANFO sin database. Undersøkelsen er gjort som en online survey ved hjelp av QuenchTec. Totalt inngår 108 respondenter (alle annonsører) i underlaget.

Fakta om utvalget

47 % driver med netthandel
50 % er merkevarer/leverandører
31 % er handels/kjededrifter
19 % er annen virksomhet
50 % har over 50 millioner i markedsføringsbudsjett

Last ned undersøkelsen  

Bruk gjerne undersøkelsen ved å oppgi ANFO og ANFO korona-tracker som kilde.

For spørsmål om undersøkelsen kontakt:

Håvard Rønnevig Bakken: havard.bakken@anfo.no

Jan Morten Drange: jan.morten@anfo.no

*

Les mer om korona-trakkeren i media:

Journalisten

Media24

Kampanje

Del dette innlegget: